Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma "Dispečeri", Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis—Vecpiebalga—Madona

1.pants. Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis—Vecpiebalga—Madona — nekustamo īpašumu "Dispečeri", Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra Nr.4286 002 0114, reģistrēts Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Taurenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000239246), kas sastāv no zemes gabala 0,0308 ha platībā (kadastra apzīmējums 4286 002 0114) un ēkas (kadastra apzīmējums 4286 002 0114 001).

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums atsavināms Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 22.oktobrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2015.gada 12.novembrī
13.11.2015