Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Jēkabpilī 2015.gada 5.novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. aizstāt 39. un 71.punktā vārdus "Juridiskā dienesta" ar vārdiem "Juridiskās nodaļas";

2. aizstāt 69.punktā vārdus "Juridiskais dienests" ar vārdiem "Juridiskā nodaļa";

3. aizstāt 70.punktā vārdus "Juridiskajā dienestā" ar vārdiem "Juridiskajā nodaļā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs


Jēkabpils pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu.

Ar Jēkabpils pilsētas domes 22.10.2015. lēmumu Nr.332 "Par grozījumiem iestādes "Jēkabpils pilsētas pašvaldība" nolikumā" ir likvidēts iestādes "Jēkabpils pilsētas pašvaldība" Juridiskais dienests un Iepirkumu nodaļa un izveidota Juridiskā nodaļa.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos vārdi "Juridiskais dienests" tiek aizstāts ar vārdiem "Juridiskā nodaļa" attiecīgā locījumā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

06.11.2015