Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 628

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 9. §)
Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3207 002 0426) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 002 0183) 0,0055 ha platībā – Brīvības ielā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, kas ir atdalīts no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3207 002 0145) Brīvības ielā 30, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā (ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).

2. Jaunjelgavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Jaunjelgavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Jaunjelgavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis