Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.09.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 549

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 23. §)
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzejs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Muzeja lauku ekspozīcijā "Vēveri" (Vecpiebalgas novadā) un muzeja ekspozīcijā "Zemnieka–zvejnieka sēta "Vītolnieki"" maksu no muzeja apmeklētājiem neiekasē.

4. Par cenrāža 1., 2., 3. un 4. punktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

4.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

4.2. skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu (viens skolotājs uz 10 bērniem vai skolēniem);

4.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un no personām, kas tos pavada (viens skolotājs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);

4.4. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;

4.5. izglītības iestāžu izglītojamiem vai studējošajiem, kas apgūst vai studē vēsturi, arhitektūru, būvniecību, mākslu vai muzeoloģiju, mācību vai studiju procesa ietvaros (iesniedzot rakstisku izglītības iestādes iesniegumu);

4.6. Berģu evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā (uzrādot ieejas karti un personu apliecinošu dokumentu);

4.7. jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā;

4.8. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

4.9. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

4.10. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);

4.11. grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida), kā arī no gida, kam muzejs ir izsniedzis muzeja gida karti;

4.12. muzeja apmeklētājiem, kas piedalās muzeja rīkotā talkā vai muzeja teritorijas sakopšanā;

4.13. muzeja apmeklētājiem ikgadējās starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" dienā no plkst. 19.00;

4.14. muzeja apmeklētājiem Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – 4. maijā un Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 423)

5. Muzeja rīkoto pasākumu laikā maksu par cenrāža 1. un 2. punktā minētajiem pakalpojumiem neiekasē no muzeja pasākumu nodrošinātājiem, pasākumu goda viesiem, izglītības un kultūras nozares institūciju pārstāvjiem, valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem un pasākumu atbalstītājiem (sponsoriem) (uzrādot muzeja ielūgumu vai ieejas karti), nepārsniedzot 0,5 % apmeklējumu no kopējā pasākumu biļešu skaita gada laikā.

6. Maksai par cenrāža 1. un 2. punktā minētajiem pakalpojumiem muzeja noteiktajās akciju dienās piemēro 100 % atlaidi.

7. Muzejs maksu par pakalpojumiem iekasē:

7.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

7.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

7.3. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 549
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN
(euro
)
PVN 21 % (euro)Cena ar PVN (euro)
1.Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums vasaras sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim)
1.1.pieaugušajiem1 persona4,000,0014,00
1.2.pensionāriem1 persona2,500,0012,50
1.3.pilna laika studentiem1 persona2,000,0012,00
1.4.skolēniem1 persona1,400,0011,40
1.5.personām ar III grupas invaliditāti1 persona1,400,0011,40
1.6.muzeja teritorijas, telpu vai eksponātēku īslaicīgajiem nomniekiem1 persona1,400,0011,40
1.7.kāzu, kristību, dažādu veidu jubileju apmeklētājiem, kuri ienāk muzeja teritorijā tikai pie amatniekiem1 persona1,400,0011,40
2.Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)
2.1.pieaugušajiem1 persona2,000,0012,00
2.2.pensionāriem1 persona1,400,0011,40
2.3.pilna laika studentiem1 persona1,400,0011,40
2.4.skolēniem1 persona0,700,0010,70
2.5.personām ar III grupas invaliditāti1 persona0,700,0010,70
2.6.muzeja teritorijas, telpu vai eksponātēku īslaicīgajiem nomniekiem1 persona0,700,0010,70
2.7.kāzu, kristību, dažādu veidu jubileju apmeklētājiem, kuri ienāk muzeja teritorijā tikai pie amatniekiem1 persona0,700,0010,70
3.Muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums ar kombinētām biļetēm
3.1.ģimenes biļete vasaras sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim)
3.1.1.1–2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem1 apmeklējums8,500,0018,50
3.1.2.1 daudzbērnu ģimenei1 apmeklējums8,500,0018,50
3.2.ģimenes biļete ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)
3.2.1.1–2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem1 apmeklējums4,000,0014,00
3.2.2.1 daudzbērnu ģimenei1 apmeklējums4,000,0014,00
3.3.sezonas biļete
3.3.1.vasaras sezonas biļete (no 1. maija līdz 30. septembrim)1 persona20,000,00120,00
3.3.2.ziemas sezonas biļete (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)1 persona15,000,00115,00
3.4.gada biļete
3.4.1.gada biļete1 persona28,000,00128,00
3.4.2.gada biļete pilna laika studentiem1 persona14,000,00114,00
3.4.3.gada biļete pensionāriem1 persona14,000,00114,00
3.4.4.gada biļete ģimenei (1–2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem vai 1 daudzbērnu ģimene)1 ģimene45,000,00145,00
3.5.grupas biļete (grupā ne mazāk kā 10 personas)
3.5.1.apmeklējumam grupā vasaras sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim)1 persona3,500,0013,50
3.5.2.apmeklējumam grupā ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)1 persona1,400,0011,40
3.6.vakara biļete (no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00)2
3.6.1.vasaras sezonā (no 1. maija līdz 30. septembrim)1 persona1,400,0011,40
3.6.2.ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)1 persona0,700,0010,70
4.Gida vai muzeja speciālista pakalpojumi ekskursijās, lekcijās, muzejpedagoģiskajās vai interaktīvajās programmās3 grupām (grupā no 10 līdz 25 personām) un individuāli (no vienas līdz deviņām personām)8
4.1.ekskursija, lekcija vai muzejpedagoģiskā programma latviešu valodā
4.1.1.pieaugušo grupai60 minūtes21,340,00121,34
4.1.2.pirmsskolas vecuma bērnu grupai, skolēnu grupai, studentu grupai, pensionāru grupai, personu ar invaliditāti grupai60 minūtes14,230,00114,23
4.2.ekskursija, lekcija vai muzejpedagoģiskā programma svešvalodā
4.2.1.pieaugušo grupai60 minūtes16,020,00116,02
4.2.2.pirmsskolas vecuma bērnu grupai, skolēnu grupai, studentu grupai, pensionāru grupai, personu ar invaliditāti grupai60 minūtes21,340,00121,34
4.3.interaktīvā programma latviešu valodā4
4.3.1.pieaugušo grupai120 minūtes71,140,00171,14
4.3.2.pirmsskolas vecuma bērnu grupai, studentu grupai, skolēnu grupai, pensionāru grupai, personu ar invaliditāti grupai120 minūtes28,460,00128,46
4.4.interaktīvā programma svešvalodā4
4.4.1.pirmsskolas vecuma bērnu grupai, studentu grupai, skolēnu grupai, pensionāru grupai, personu ar invaliditāti grupai120 minūtes42,690,00142,69
4.5.interaktīvā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumiem latviešu valodā5
4.5.1.pieaugušo grupai120 minūtes71,140,00171,14
4.5.2.pirmsskolas vecuma bērnu grupai, studentu grupai, skolēnu grupai, pensionāru grupai, personu ar invaliditāti grupai120 minūtes71,140,00171,14
4.6.interaktīvā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumiem svešvalodā5
4.6.1.pirmsskolas vecuma bērnu grupai, studentu grupai, skolēnu grupai, pensionāru grupai, personu ar invaliditāti grupai120 minūtes85,370,00185,37
4.7.ekskursija (individuāli no vienas līdz deviņām personām) līdz 90 minūtēm8
4.7.1.latviešu valodā1 ekskursija30,000,00130,00
4.7.2.svešvalodā1 ekskursija40,000,00140,00
5.Muzeja krājuma un arhīva izmantošana
5.1.konsultācijas un rakstiskas izziņas
5.1.1.krājuma un arhīva vienību tematiska izvēle un atlase pēc muzeja lietotāja pasūtījuma, lai iepazītos ar krājuma vienību muzejā61 vienība0,700,0010,70
5.1.2.ar muzeja profilu saistītas rakstiskas izziņas vai anotācijas sastādīšana pēc muzeja lietotāja pasūtījuma61800 rakstu zīmes14,230,00114,23
5.2.krājuma priekšmetu izmantošana
5.2.1.krājuma priekšmetu, pastāvīgās ekspozīcijas objektu un arhīva materiālu fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana ar muzeja lietotāja tehniskajiem līdzekļiem, ko veic muzeja lietotājs uz vietas muzejā
5.2.1.1.fotografēšana ar neprofesionālo aparatūru, fotografēšana izmantošanai ar muzeja profilu saistītā pētniecības darbā, tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā vai nekomerciālai izmantošanai1 reize0,000,0010,00
5.2.1.2.komerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)1 vienība4,270,905,17
5.2.2.krājuma priekšmetu fotografēšana pēc muzeja lietotāja pasūtījuma (digitāls attēls), ierakstīšana klienta datu nesējā vai informācijas nosūtīšana uz e-pastu6
5.2.2.1.nekomerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1 vienība7,110,0017,11
5.2.2.2.komerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)1 vienība14,232,9917,22
5.2.2.3.lielizmēra priekšmetu sagatavošana fotografēšanai komerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)1 vienība14,232,9917,22
5.2.3.eksponātēku (detaļu, kopskatu) fotografēšana pēc muzeja lietotāja pasūtījuma (digitāls attēls), ierakstīšana klienta datu nesējā vai informācijas nosūtīšana uz
e-pastu6
5.2.3.1.nekomerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši saistītiem mērķiem)1 vienība21,430,00121,34
5.2.3.2.komerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)1 vienība35,577,4743,04
5.2.4.muzeja arhīva materiālu, krājuma priekšmetu un eksponātēku attēlu, fotogrāfiju un dokumentu kā ilustrāciju publicēšana (iespieddarbos vai audiovizuālā formātā)
5.2.4.1.ar muzeja profilu saistītā pētniecības darbā, tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā vai nekomerciālai izmantošanai1 reize0,000,0010,00
5.2.4.2.komerciālai izmantošanai (ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem)1 vienība4,270,905,17
5.2.5.muzeja arhīva materiālu, kas nepārsniedz A3 formātu, melnbalta kserokopēšana, skenēšana61 lapa0,140,0010,14
5.3.muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja
5.3.1.neakreditētajiem muzejiem sabiedrībai pieejamu izstāžu rīkošanai un citiem nekomerciāliem mērķiem1 vienība2 % no muzeja priekšmeta vērtības dienā0,0012 % no muzeja priekšmeta vērtības dienā
5.3.2.valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām vai privāto tiesību juridiskajām personām (izņemot saskaņā ar Muzeju likumu akreditētos muzejus) izstāžu rīkošanai un citiem nekomerciāliem mērķiem1 vienība5 % no muzeja priekšmeta vērtības dienā0,0015 % no muzeja priekšmeta vērtības dienā
5.3.3.valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām vai privāto tiesību juridiskajām personām (izņemot saskaņā ar Muzeju likumu akreditētos muzejus) komerciāliem ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem1 vienība10 % no muzeja priekšmeta vērtības dienāPVN10 % no muzeja priekšmeta vērtības dienā ar PVN
6.Eksponātēku, telpu un teritorijas izmantošana7, 8
6.1.nedzīvojamo telpu noma
6.1.1.eksponātēkas noma1 vienība/
stundā
74,3815,6290,00
6.1.2.Usmas baznīcas noma (kāzas, kristības)1 stunda82,6517,36100,01
6.1.3.konferenču zāles noma1 stunda12,812,6915,50
6.2.muzeja teritorijas daļas noma
6.2.1.muzeja teritorijas daļas noma1 stunda74,3815,6290,00
6.2.2.muzeja teritorijas noma iekārtošanas un sakārtošanas laikā1 stunda24,795,2130,00
6.2.3.muzeja teritorijas daļas noma piknikam1 stunda12,402,6015,00
7.Citi pakalpojumi
7.1.vieglā transportlīdzekļa iebraukšana muzeja teritorijā8
7.1.1.bez uzturēšanās īslaicīgajiem nomniekiem, jaunlaulātajiem un personām ar invaliditāti1 reize5,981,267,24
7.1.2.ar uzturēšanos īslaicīgajiem nomniekiem, jaunlaulātajiem un personām ar invaliditāti1 reize29,456,1835,63
7.2.tirdzniecības vietas noma muzeja teritorijā muzeja pasākuma laikā
7.2.1.tirdzniecības vietas noma amatniecības izstrādājumu pārdošanai
7.2.1.1.tirdzniecības vietas noma, kas aprīkota ar galdu1 metrs1 diena12,092,5414,63
7.2.1.2.tirdzniecības vietas noma bez galda1 metrs
1 diena
9,461,9911,45
7.2.2.tirdzniecības vietas noma pārtikas izstrādājumu pārdošanai
7.2.2.1.tirdzniecības vietas noma bez galda1 metrs
1 diena
12,092,5414,63
7.2.2.2.tirdzniecības vietas noma2 metri
1 diena
25,615,3830,99
7.2.3.tirdzniecības vietas noma pārtikas izstrādājumu pārdošanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
7.2.3.1.tirdzniecības vietas noma3 metri/
6 sēdvietas
1 diena
46,959,8656,81
7.2.3.2.tirdzniecības vietas noma6 metri/
20 sēdvietas
1 diena
96,7620,32117,08
7.2.3.3.tirdzniecības vietas noma9 metri/
30 sēdvietas
1 diena
156,5232,87189,39
7.3.citi pakalpojumi pasākumu laikā
7.3.1.muzeja pasākuma papildu dalībnieka zīme1 zīme1,420,0011,42
7.3.2.caurlaide transportlīdzeklim līdz stāvvietai muzeja teritorijā1 caurlaide5,981,267,24
7.3.3.caurlaide transportlīdzeklim līdz tirdzniecības vietai un ar atgriešanos stāvvietā muzeja teritorijā1 caurlaide23,484,9328,41

Piezīmes.

1 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

2 Pakalpojums pieejams kā īpašs piedāvājums, kas dod iespēju apmeklētājiem vakara stundās (no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00) iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas.

3 Cena noteikta par muzeja ekskursijas, lekcijas, muzejpedagoģiskās vai interaktīvās programmas pakalpojumu muzeja telpās un (vai) teritorijā saskaņā ar muzeja ikgadējo darba plānu un regulāro programmu piedāvājumu, lai popularizētu muzeja krājumu, ekspozīcijas un izstādes. Papildus tiek iekasēta samaksa par muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējumu saskaņā ar šā cenrāža 1. un 2. punktu, 4.1., 4.2. un 4.6.1. apakšpunktu.

4 Interaktīvā pamatprogramma, kas ietver stāstījumu par ekspozīciju un īpašu krājumā esošo eksponātu demonstrējumu ekspozīcijā. Papildus tiek iekasēta samaksa par muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējumu saskaņā ar šā cenrāža 1. un 2. punktu, 4.1., 4.2. un 4.6.1. apakšpunktu.

5 Interaktīvā programma ar papildu pakalpojumiem, kas ietver stāstījumu par ekspozīciju, amata demonstrējumus un praktiskas aktivitātes. Papildus tiek iekasēta samaksa par muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējumu saskaņā ar šā cenrāža 1. un 2. punktu, 4.1., 4.2. un 4.6.1. apakšpunktu.

6 Darbu veic muzeja speciālists uz vietas muzeja telpās.

7 Cena noteikta pakalpojumiem, kas saistīti ar muzeja publiski pieejamo eksponātēku, telpu un teritoriju izmantošanu. Pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot pamatotu klienta pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu vai noteikt ierobežojumus klientu piekļuvei specifiskām muzeja eksponātēkām, telpām vai vietām brīvdabas ekspozīcijās vai teritorijā, ja tas jebkādā veidā apdraud muzeja darbību, muzeja ēku, krājuma vai eksponātu drošību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.

8 Papildus tiek iekasēta samaksa par muzeja pastāvīgo ekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējumu saskaņā ar šā cenrāža 1. un 2. punktu, 4.1., 4.2. un 4.6.1. apakšpunktu.

Kultūras ministre Dace Melbārde
14.09.2019