Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā

Izdarīt Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "publiskajām institūcijām" ar vārdiem "publisku personu institūcijām";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā un otrajā daļā vārdus "publisko institūciju" ar vārdiem "publisku personu institūciju".

2. 13.pantā:

papildināt pirmās daļas 6.punktu ar vārdiem "norādot institūcijas, kuru kompetencē ir attiecīgo trūkumu novēršana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija galaziņojumu pieņem ar komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Galaziņojumu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "komisijas locekļi, kuri" ar vārdiem "pilnībā vai daļēji".

3. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija galaziņojumu iesniedz Saeimas Prezidijam. Ja nav priekšlikuma vai prasības par Saeimas ārkārtas sesijas vai ārkārtas sēdes sasaukšanu, Saeimas Prezidijs galaziņojumu iekļauj Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc galaziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tajā atspoguļotos priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai parlamentārās izmeklēšanas komisija nosūta izvērtēšanai Saeimas komisijām, Ministru kabinetam, ministrijām vai citai publiskas personas institūcijai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgo priekšlikumu ieviešana."

4. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbība izbeidzas astotajā dienā pēc galaziņojuma izskatīšanas Saeimas sēdē, ja Saeima nav lēmusi citādi."

5. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums vai starpziņojums un tajā ietvertie fakti nav saistoši tiesām un tiesu varas amatpersonām, kā arī citām personām.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā norādītās institūcijas, kuru kompetencē ir attiecīgo trūkumu novēršana, vērtē galaziņojumā ietverto informāciju un lemj par galaziņojumā konstatēto trūkumu novēršanu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 17.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 29.septembrī

30.09.2015