Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 476

Rīgā 2015. gada 18. augustā (prot. Nr. 40 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 19. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. cūku sugas dzīvnieku turēšanas vietām."

2. Papildināt 3. punktu aiz vārda "tur" ar vārdiem "cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī vai".

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā lauksaimniecības dzīvniekus, ievēro šo noteikumu pielikumā norādītos biodrošības pasākumus."

4. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī, ievēro šādas prasības:

4.1 1. cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām;

4.1 2. cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību (jebkura veida augu izcelsmes barību, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām);

4.1 3. pie mājokļa ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju."

5. Izteikt pielikuma 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"1. Cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām.

2. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka novietnē netiek ienests savvaļas cūkas līķis vai savvaļas cūkas daļas, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

3. Cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību (jebkāda veida augu izcelsmes barība, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām)."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

29.08.2015