Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 436

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 869 "Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 869 "Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 186. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.2. apakšpunktu aiz vārda "cietušajiem" ar vārdiem "kā arī nodrošināt noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, administrācija atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus:

3.1. izmaksā valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai paredzētos līdzekļus;

3.2. slēdz juridiskās palīdzības līgumus ar personām, kuras saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu var būt par juridiskās palīdzības sniedzējiem, un norīko tos juridiskās palīdzības sniegšanai;

3.3. organizē un vada Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts kompensācijas reģistra darbību;

3.4. izmaksā valsts kompensācijas cietušajiem;

3.5. nodrošina tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību, slēdzot deleģēšanas līgumu ar biedrību "Skalbes". Uzdevuma izpildē biedrība "Skalbes" ir administrācijas funkcionālā pārraudzībā;

3.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā nodrošina valsts nodrošinātajai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām izmaksāto valsts budžeta līdzekļu piedziņu;

3.7. sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatus par administrācijas funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu, kā arī priekšlikumus administrācijas darbībai;

3.8. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un iestādes uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

3.9. informē sabiedrību par administrācijas darbību, apkopo un sniedz statistiskas datus par funkciju izpildes rezultatīvajiem rādītājiem."

3. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Šo noteikumu 3.5. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī."

4. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI."

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

04.08.2015