Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 398

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 5. §)

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 43. pantu un 45. panta pirmo daļu atļaut Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības attiecīgo administratīvo teritoriju pašvaldību īpašumā valstij piekrītošos nekustamos īpašumus (pielikumā), lai tos izmantotu pašvaldību autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.

2. Pašvaldībām šā rīkojuma pielikumā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiks izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Pašvaldībām, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu − apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku − nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-OzolaPielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
rīkojumam Nr. 398

Pašvaldībām nododamie valstij piekrītošie nekustamie īpašumi

Nr.
p. k.
Adrese Kadastra numurs Īpašuma sastāvs Institūcija, kas nodod nekustamo īpašumu Pašvaldība, kas pārņem nekustamo īpašumu
1.

"Cerības"-23
Ogresgals
Ogresgala pagasts
Ogres novads

7480 900 0169 Dzīvokļa īpašums, tai skaitā 340/12279 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7480 004 0929 001) un divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7480 004 0929 un 7480 004 0930) Valsts ieņēmumu dienests Ogres novada pašvaldība
2.

Tīnūžu iela 16-18
Ogre
Ogres novads

7401 900 4863 Dzīvokļa īpašums, tai skaitā 5018/202330 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7401 003 0330 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 003 0330 ) Valsts ieņēmumu dienests Ogres novada pašvaldība
3.

Tīnūžu iela 16-31
Ogre
Ogres novads

7401 900 0410 Dzīvokļa īpašums, tai skaitā 5016/202330 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7401 003 0330 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 003 0330) Valsts ieņēmumu dienests Ogres novada pašvaldība
4. Kurmaņa iela 28
Skaistkalne
Skaistkalnes pagasts
Vecumnieku novads

4080 002 0129

Nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4080 002 0129 001), saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4080 002 0129 002), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4080 002 129 003) un trijām zemes vienībām apmēram 0,8 ha kopplatībā - divām zemes vienībām Kurmaņa ielā 28, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā (kadastra Nr. 4080 002 0129 un 4080 002 0130), 0,3 un 0,1 ha platībā un zemes vienības Kurmaņa ielā 37, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā (kadastra Nr. 4080 002 0131), 0,3983 ha platībā Valsts ieņēmumu dienests Vecumnieku novada pašvaldība

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola