Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.10.2016. - 22.06.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.346

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 59.§)
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Tiesu administrācija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Tiesu administrācija maksas atvieglojumu 50 procentu apmērā piemēro zvērinātiem tiesu izpildītājiem par katras izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē, ja izsoli rīko izpildu lietā, kurā piedzinējs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

3.1 Tiesu administrācija maksu par katras izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē nepiemēro zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, ja izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto atzīta par nenotikušu sakarā ar elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka sniegtu paziņojumu par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

3.2 Tiesu administrācija atmaksā personai tās samaksāto naudas summu par šo noteikumu pielikuma 13. un 15. punktā minētajiem pakalpojumiem šādos gadījumos:

1) izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto atzīta par nenotikušu sakarā ar elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka sniegtu paziņojumu par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu;

2) izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, pārtraukta sakarā ar zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora pieļautu kļūdu izsoles sludinājuma tekstā vai izsoles uzstādījumos elektronisko izsoļu vietnē;

3) elektronisko izsoļu vietnes lietotājs nav autorizēts dalībai konkrētā izsolē;

4) maksa par šo noteikumu pielikuma 15. punktā minēto pakalpojumu saņemta pēc izsoles noslēguma.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

3.3 Tiesu administrācija šo noteikumu 3.2 punktā minētajā gadījumā atmaksā personai tās samaksāto naudas summu, ja Tiesu administrācijā iesniegts iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu, kurā norādīti dati par personu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kredītiestādes rekvizīti un konta numurs, uz kuru personai atmaksājama attiecīgā naudas summa. Tiesu administrācija atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību, 15 kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai no kāda šo noteikumu 3.2 punktā minētā gadījuma iestāšanās dienas, ja iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu aizpildīts elektronisko izsoļu vietnē, piesakoties dalībai izsolē.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 663 redakcijā)

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 871 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

5. Šo noteikumu pielikuma 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.346
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

1.Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas abonēšana tiešsaistes režīmā
1.1.ja sistēmā reģistrēti no viena līdz pieciem lietotājiem

mēnesī

50,00

0*

50,00

1.2.par katru nākamo lietotāju (papildus 1.1. apakšpunktā noteiktajai pamatsummai)

1 lietotājs mēnesī

17,00

0*

17,00

2.Zemesgrāmatu nodalījuma datu monitorings, nosūtot elektroniskos paziņojumus par veiktajiem nostiprinājumiem
2.1.ja sistēmā reģistrēti no 1 līdz 50 nodalījumiem

1 nodalījums gadā

7,00

0*

7,00

2.2.par katru nākamo nodalījumu (papildus 2.1. apakšpunktā noteiktajai pamatsummai)

gads

3,00

0*

3,00

3.Izraksts par lietotāja apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem

gab.

4,50

0*

4,50

4.Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja tiek maksāta abonēšanas maksa

gab.

3,00

0*

3,00

5.Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta

gab.

4,00

0*

4,00

6.Zemesgrāmatu nodalījuma daļas nodošana atkalizmantošanai

gab.

1,00

0*

1,00

7.Informācijas atlase un datorizdrukas izsniegšana par zemesgrāmatu nodalījumu

gab.

4,50

0*

4,50

8.Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas aktuālās un vēsturiskās informācijas nodošana atkalizmantošanai

gads

4300,00

0*

4300,00

9.Datorizēto zemesgrāmatu un tiesu informatīvās sistēmas statistikas datu un informācijas sagatavošana, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji

stunda

25,00

0*

25,00

10.Videokonferences saslēguma nodibināšanas nodrošināšana

stunda

45,00

0*

45,00

11.Tiesvedības datu monitorings,

elektroniski saņemot paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos

gads

5,00

0*

5,00

12.Informācijas monitorēšana Izpildu lietu reģistrā par fizisko un juridisko personu izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski

gads

5,00

0*

5,00

13.Par elektronisko izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē

gab.

15,00

0*

15,00

14.Par katras izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem

gab.

15,00

0*

15,00

15.Papildu pakalpojums izsoles dalībniekam par elektronisko izsoļu vietnes automātisko izsoles soli (nodrošina iespēju solīšanas procesa atvieglošanai nopirkt uz katru izsoli "automātisko izsoles soli")

gab.

5,00

0*

5,00

16.Papildu pakalpojums elektronisko izsoļu vietnes elektroniskās informācijas saņemšanai par izsoles rezultātu vai par pārsolīšanas faktu

gads

5,00

0*

5,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
14.10.2016