Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai

1.pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — pretplūdu aizsargdambja būvniecībai — nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā (kadastra Nr.8052 003 0535, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000126580), sastāvā ietilpstošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 8052 003 0535) daļu 171 m2 platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemesgabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 1.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2.pielikumā.

2.pants. Šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētais nekustamais īpašums atsavināms Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3.pants. Carnikavas novada pašvaldība šā likuma 1.panta pirmajā daļā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprina zemesgrāmatā uz Carnikavas novada pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 18.jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2015.gada 30.jūnijā
Likuma "Par nekustamā īpašuma
Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā,
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"
1.pielikums
Nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 8052 003 0535) atsavināmās daļas robežu shēma

Nekustamā īpašuma atsavināmā daļa ar iezīmētām nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežām

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa — 171 m2.


Likuma "Par nekustamā īpašuma
Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā,
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —
pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"
2.pielikums
Nekustamā īpašuma Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, sastāvā esošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 8052 003 0535) atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr.
p. k.
Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.1−2Uz austrumiem pa sauszemes līnijām līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums 8052 003 0421)
2.2−3Uz dienvidiem virzienā uz Gauju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8052 003 0421) robežu
3.3–4Uz rietumiem pa sauszemes līnijām līdz krustojumam ar zemes vienību (kadastra apzīmējums
8052 003 0534)
4.4–1Uz ziemeļiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums 8052 003 0534) robežu līdz sākumpunktam
01.07.2015