Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.322

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 48.§)

Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"

Izdoti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma
8.panta sesto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumos Nr. 71 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 37. nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 71

Uzturlīdzekļu izmaksas iesniegums

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai

Persona, kas vēlas saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda:

vārds, uzvārds
 

 

personas kods  

-

 

 

tālruņa numurs(-i)
 

 

elektroniskā pasta adrese
 

Lūdzu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto izmaksāt uzturlīdzekļus bērnam(-iem), kurš(-i) ir manā faktiskā aprūpē, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā un kuram(-iem) ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā:

Nr.
p.k.

Bērna vārds un uzvārds

Personas kods
(piešķirts Latvijas Republikā)

     
     
     

Piekrišana parādnieka ziņu publiskošanai*:

jā, piekrītu

Informācija par uzturlīdzekļu piedziņas lietu - tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu raksts par uzturlīdzekļu piedziņu

(vārds, uzvārds)

Uzturlīdzekļus lūdzu pārskaitīt uz (vajadzīgo atzīmēt):

kontu kredītiestādē

kredītiestādes nosaukums
 

iesniedzēja konta numurs

                                         

kredītiestādes kods (norāda, ja kredītiestāde reģistrēta ārvalstīs)

pasta norēķinu sistēmas kontu

iesniedzēja konta numurs

                                         

Lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus lūdzu (vajadzīgo atzīmēt):

izsniegt man personīgi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā

nosūtīt pa pastu uz adresi _______________________________________

nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi**______________________________

Apliecinu, ka līdz iesnieguma iesniegšanai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā neesmu saņēmis(-usi) uzturlīdzekļus no personas, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskajiem uzturlīdzekļu maksājumiem, uzlikts uzturlīdzekļu maksāšanas pienākums, vai tos esmu saņēmis(-usi) nepilnā apmērā.

Esmu informēts(-a), ka ziņas par parādnieku publisko, lai aizsargātu bērna(-u) tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu - uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi.

Esmu informēts(-a), ka ziņu par parādnieku publiskošana var kaitēt bērna(-u) interesēm un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ziņas par parādnieku publisko tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta mana piekrišana.

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums paziņot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, triju darbdienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās. Šādi apstākļi ir:

- bērns(-i) faktiski vairs neatrodas manā aprūpē;

- parādnieks maksā uzturlīdzekļus;

- es vai bērns(-i), par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai man vai bērnam(-iem) vairs nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;

- bērna(-u) uzturēšanai, par kuru(-iem) saņemu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, man ārvalstī piešķirts pabalsts vai cita materiālā palīdzība, kas pēc būtības ir līdzīga Latvijas Republikā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem uzturlīdzekļiem;

- tiesas nolēmums, uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir zaudējis spēku;

- notariālais akts, kas ietver vienošanos par periodiskajiem uzturlīdzekļu maksājumiem bērnam(-iem), uz kura pamata man veic uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ir izbeigts vai grozīts;

- iestājušies citi šeit neminēti apstākļi, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka man ir pienākums atmaksāt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai:

- visas man nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus;

- likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām;

- man izmaksātās uzturlīdzekļu summas, ja esmu apzināti sniedzis(-usi) nepatiesas ziņas vai noteiktajā laikā neesmu paziņojis(-usi) par apstākļiem, kas ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus.

Esmu informēts(-a), ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums piedzīt no manis visas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas, kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē manas tiesības saņemt uzturlīdzekļus, un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām.

Pielikumā:

 
 
 

 

 

 

(datums)

 

(paraksts)

Piezīmes.

1. *Ja iesniedzējs ir piekritis, ziņas par parādnieku publisko Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas tīmekļvietnē, norādot parādnieka vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu.

2. ** Dokuments tiks nosūtīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā -
ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

01.07.2015