Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 5.3 punktu šādā redakcijā:

"53) aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus;".

2. Papildināt 24.panta pirmo daļu pēc vārdiem "kuģu vadīšanas tiesības" ar vārdiem "aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus".

3. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "149.5 panta piektajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "114.6 panta pirmajā un trešajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā, 149.8".

4. Papildināt 29.panta pirmo daļu pēc vārdiem "kuģu vadīšanas tiesību" ar vārdiem "tiesību veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus".

5. Papildināt kodeksu ar 29.4 pantu šādā redakcijā:

"29.4 pants. Aizliegums noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus

Aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus piemēro personām, kuras veikušas lidojumu ar gaisa kuģi bez tiesībām to darīt un kuras izdarījušas pārkāpumu, par ko paredzēts atņemt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus.

Aizliegums attiecas uz visām civilās aviācijas gaisa kuģu kategorijām, tipiem un klasēm neatkarīgi no tā, ar kādu gaisa kuģi pārkāpums izdarīts.

Aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam termiņam, uz kādu atņem tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus."

6. Izteikt 111.pantu šādā redakcijā:

"111.pants. Lidojumu drošības noteikumu pārkāpšana

Par gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu bez valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" atļaujas vai par būvatļaujas izsniegšanu bez valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" saskaņojuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par lidlauka ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kas apdraud civilās aviācijas drošību un gaisa kuģu lidojumu drošumu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrtūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par tādu normatīvo aktu nepildīšanu, kuri paredz marķējuma un aizsarggaismu izvietošanu uz ēkām un būvēm un to uzturēšanu darba kārtībā, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par patvaļīgu iekļūšanu lidostas vai lidlauka kontrolējamā teritorijā vai patvaļīgu pārvietošanos pa lidostas vai lidlauka kontrolējamo teritoriju -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro."

7. Izslēgt 112.panta pirmās daļas sankcijā vārdus "konfiscējot minētos izstrādājumus un vielas".

8. Izteikt 114. un 114.1 pantu šādā redakcijā:

"114.pants. Gaisa telpas izmantošanas prasību pārkāpšana

Par gaisa telpas izmantošanu vai gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošumu apdraudošu šaušanu, spridzināšanas darbiem vai darbību ar gaismas vai elektromagnētisko izstarojumu, ja nav saņemta attiecīga atļauja, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

114.1 pants. Gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par civilā zemskaņas gaisa kuģa ekspluatāciju bez atbilstoša trokšņu sertifikāta -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par lidojuma veikšanu ar nereģistrētu gaisa kuģi vai ar gaisa kuģi, uz kura nav atveidota gaisa kuģa reģistrācijas valsts noteikumiem atbilstoša nacionālā zīme un reģistrācijas zīme, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina gaisa kuģa derīgumu lidojumam, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no trīstūkstoš līdz septiņtūkstoš euro.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez likumā noteiktās obligātās apdrošināšanas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez normatīvajos aktos noteiktā aprīkojuma -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par gaisa kuģu lidojumu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz trīstūkstoš euro.

Par pasažieru pārvadāšanu ar gaisa kuģi, ja to izdarījusi persona, kurai nav piešķirtas tiesības sniegt šādu pakalpojumu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģa nodošanu lidojumu veikšanai personai, kurai nav atbilstošas kvalifikācijas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par gaisa kuģa tehniskās apkopes vai lidotspējas uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz septiņtūkstoš euro."

9. Papildināt kodeksu ar 114.4, 114.5, 114.6 un 114.7 pantu šādā redakcijā:

"114.4 pants. Civilās aviācijas personālam noteikto prasību neievērošana

Par nepatiesas informācijas sniegšanu valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" par izglītību, kvalifikāciju, nolidojumu stundu skaitu, kā arī citas nepatiesas informācijas sniegšanu nolūkā saņemt civilās aviācijas personāla apliecību vai kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu vai pagarināt personāla apliecības vai kvalifikāciju apstiprinoša dokumenta derīguma termiņu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par civilās aviācijas personāla pienākumu pildīšanu bez nepieciešamās kvalifikācijas vai par kvalifikāciju un veselību apliecinošos dokumentos norādīto ierobežojumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

114.5 pants. Civilās aviācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru, rokas bagāžas, reģistrētās bagāžas, kravas, pasta, pārtikas krājumu vai gaisa kuģa inventāra pieņemšanu pārvadāšanai ar civilās aviācijas gaisa kuģi, pārkāpjot drošības pārbaudes noteikumus, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz piekļuves kontroles vai drošības pārbaudes nodrošināšanu civilās aviācijas objektam -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

114.6 pants. Izpletņlēcēju desantēšanas noteikumu pārkāpšana

Par tādas personas desantēšanu, kura nav sasniegusi normatīvajos aktos noteikto vecumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš euro.

Par izpletņlēcēja desantēšanu bez desantējamās personas atbilstošas iepriekšējas sagatavošanas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz divtūkstoš euro.

Par izpletņlēcēja desantēšanu ar tādu izpletni, kura konstrukcija ir pārveidota vai tajā citādi veiktas izmaiņas bez saskaņošanas ar attiecīgā izpletņa ražotāju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt līdz tūkstoš piecsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš piecsimt līdz piectūkstoš euro.

Par izpletņlēcēju desantēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto citu prasību pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro.

114.7 pants. Aeronavigācijas noteikumu pārkāpšana

Par gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš euro.

Par zemes sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu bojāšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro."

10. Izteikt 149.8 pantu šādā redakcijā:

"149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

izsaka brīdinājumu transportlīdzekļa vadītājam.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit euro apmērā.

Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par šā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt sešdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt sešdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt sešdesmit euro apmērā.

Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīssimt divdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt sešdesmit līdz divsimt divdesmit euro.

Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz trīssimt divdesmit euro.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt divdesmit līdz četrsimt četrdesmit euro.

Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt astoņdesmit līdz sešsimt divdesmit euro.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz trīssimt divdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt sešdesmit līdz četrsimt sešdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt astoņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņsimt līdz astoņsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt sešdesmit līdz četrsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecsimt četrdesmit līdz sešsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz divpadsmit mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņsimt divdesmit līdz deviņsimt sešdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz divpadsmit mēnešiem.

Par šā panta divdesmit piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no tūkstoš četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz divdesmit četriem mēnešiem.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā."

11. 155.14 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "simt četrdesmit" ar vārdu "trīstūkstoš";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu "tūkstoš" ar vārdu "septiņtūkstoš";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par gaisa pārvadājumu veicošā gaisa pārvadātāja identitāti -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt euro.

Par personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām normatīvajos aktos noteikto tiesību pārkāpšanu attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš euro."

12. Aizstāt 167.panta sankcijā vārdus "trīssimt piecdesmit" ar vārdu "piecsimt".

13. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā" ar skaitli un vārdiem "111.panta trešajā un ceturtajā daļā".

14. Aizstāt 214.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu "109.-114.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "109.-110.4 pantā, 111.panta ceturtajā daļā (izņemot pārkāpumus, kas izdarīti Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija)".

15. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc skaitļa "155.14" ar vārdiem "(izņemot tā ceturto un piekto daļu)".

16. Izteikt 220.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas valsts institūcijas izskata šā kodeksa 111.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā (izņemot otrajā un trešajā daļā paredzētos pārkāpumus, kas izdarīti Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija), 112.-114.1, 114.4-114.7 pantā un 155.14 panta ceturtajā un piektajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

17. Aizstāt 226.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "114.2 un 114.3 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "114.1 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 114.2-114.3".

18. Izteikt 258.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"258.pants. Atstādināšana no transportlīdzekļu, atpūtas kuģu un civilās aviācijas gaisa kuģu vadīšanas un alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmi konstatējošā pārbaude

Transportlīdzekļa vadītāju, atpūtas kuģa vadītāju vai civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekli, par kuru ir pietiekams pamats domāt, ka viņš ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, atstādina no transportlīdzekļa, atpūtas kuģa vai civilās aviācijas gaisa kuģa vadīšanas un noteiktā kārtībā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai izelpotajā gaisā un pārbauda iespējamo alkohola vai narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmi. No transportlīdzekļa, atpūtas kuģa vai civilās aviācijas gaisa kuģa vadīšanas atstādina arī personu, kas transportlīdzekli, atpūtas kuģi vai civilās aviācijas gaisa kuģi vada bez vadīšanas tiesībām vai attiecīgas kategorijas vadīšanas tiesībām."

19. Papildināt 308.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Lēmumu atņemt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus izpilda valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"."

20. Papildināt kodeksu ar 309.4 un 309.5 pantu šādā redakcijā:

"309.4 pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums atņemt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus

Lēmumu atņemt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu civilās aviācijas personāla reģistrā un anulējot civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību.

Ja civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecība ir anulēta, bet nav izņemta, civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes loceklim ir pienākums 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas nodot nederīgo civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra".

309.5 pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus

Lēmumu par aizliegumu personai noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu civilās aviācijas personāla reģistrā."

21. Papildināt 312.panta pirmo daļu pēc vārdiem "atpūtas kuģu vadītāji" ar vārdiem "civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļi".

22. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas (EK) Nr.2006/93/EK par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16.pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1.sējuma 3.nodaļas II daļa."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 4.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 18.jūnijā

02.07.2015