Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.270

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"
30.1 panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8.punktu
un 38.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 256. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi".

2. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8. punktu un 38. panta trešo daļu".

3. Papildināt noteikumus ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod un maina lauksaimniecības zemi."

4. Papildināt noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII1. Kārtība, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu

33.1 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs darījumus ar nekustamo īpašumu veic:

33.1 1. saskaņā ar Civillikumu, likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darījumus ar nekustamo īpašumu;

33.1 2. izvērtējot darījumu lietderību un efektivitāti, kā arī ņemot vērā likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 37. pantā noteikto Latvijas zemes fonda mērķi un pēc iespējas to līdzsvarojot ar ekonomisko izdevīgumu.

33.2 Ja Latvijas zemes fonda pārvaldītājam šo noteikumu 1.8. apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai tiek piešķirts valsts aizdevums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, noteikto aizdevuma riska procentu likmi nepiemēro.

33.3 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs informāciju par atsavināmo un iznomājamo lauksaimniecības zemi publicē Latvijas zemes fonda pārvaldītāja tīmekļa vietnē, norādot darījuma objekta adresi, kadastra numuru, platību un apgrūtinājumus.

33.4 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, slēdzot ar lauksaimniecības zemi saistītos darījumus, darījumu aktā iekļauj norādi, ka attiecīgo darījumu veic Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, lai to nošķirtu no akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" atbilstoši pamatdarbības jomai veicamajiem darījumiem.

33.5 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 25. datumam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par darījumiem ar nekustamo īpašumu (3. pielikums), norādot iepriekšējā ceturksnī notikušo lauksaimniecības zemes pirkšanas, pārdošanas, maiņas un nomas darījumu skaitu un lauksaimniecības zemes platību.

33.6 Zemkopības ministrija šo noteikumu 33.5 punktā minēto pārskatu reizi ceturksnī publicē Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv."

5. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.748

Latvijas zemes fonda pārskats
par darījumiem ar nekustamo īpašumu

. gads

. ceturksnis

Nr.
p. k.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Plānošanas reģions

Darījumu skaits

Lauksaimniecības zemes platība,
ha

1.

Iegūts īpašumā

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   
2.

Pārdots

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   
3.

Maiņas darījumi

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   
4.

Iznomāts

Kurzemes    
Latgales    
Rīgas    
Vidzemes    
Zemgales    

Kopā

   

Pavisam kopā

 

 

   

(datums)1

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)1

Z.v.1

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

06.06.2015
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.