Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.194

Rīgā 2015.gada 15.aprīlī (prot. Nr.20 11.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Ieroču ielā 12, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu - 788/948 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 525 0052) - garāžas (būves kadastra apzīmējums 0100 025 0104 004) un būvei piesaistāmajām 788/1117 domājamajām daļām no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 025 0104) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 025 0104) 1124 m2 platībā - Ieroču ielā 12, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs