Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-7

Jelgavā 2015.gada 26.februārī (prot. Nr.3/10)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta
pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda normatīva akta pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu".

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Nodevu aprēķina proporcionāli pa mēnešiem vai dienām, ņemot vērā reklāmas izvietošanas ilgumu."

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pašvaldības nodeva nav jāmaksā reklāmas objektu īpašniekiem, ja reklāmas devējs ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde, un uz reklāmas objektiem tiek izvietota informācija par Jelgavas pilsētu un Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotajiem pasākumiem."

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.15-7 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešā daļa nosaka, kas jāparedz pašvaldību saistošajos noteikumos par pašvaldību nodevu uzlikšanu, savukārt 12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktā ir uzskaitīts, par ko pašvaldība ir tiesīga uzlikt pašvaldības nodevu. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1punkts paredz iespēju pašvaldībai papildus šajos noteikumos minētajām personām, noteikt personu loku, kuras atbrīvojamas no pašvaldības nodevu nomaksas.
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumos tiek paredzēts, ka pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu var tikt aprēķināta proporcionāli pa mēnešiem un dienām, ņemot vērā reklāmas izvietošanas ilgumu, kā arī no pašvaldības nodevas tiek atbrīvoti reklāmas nesēju objektu īpašnieki, ar nosacījumu, ja reklāmas devējs ir Jelgavas pilsētas pašvaldība vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde un uz reklāmas nesēju objektiem tiek izvietota Jelgavas pašvaldības un tās iestāžu informācija par Jelgavas pilsētu, pašvaldību un tās rīkotajiem pasākumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

02.04.2015