Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.151

Rīgā 2015.gada 25.martā (prot. Nr.16 17.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Dienvidu ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valstij piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9001 006 0017) - zemes vienību 2487 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9001 006 0017), kantora ēku (būves kadastra apzīmējums 9001 006 0017 001) un šķūni (būves kadastra apzīmējums 9001 006 0017 002) - Dienvidu ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Zemkopības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

25.03.2015