Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.97

Rīgā 2015.gada 25.februārī (prot. Nr.10 14.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Krustpils ielā 64, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē 201/95123 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 626 0021) - garāžu Nr. 4/8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 126 2020 004 008) - Krustpils ielā 64, Rīgā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

25.02.2015