Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" īstenošanu

1.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt Rēzeknes Augstskolas dalību kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" (turpmāk — kopīgā studiju programma) īstenošanā Latvijā, lai sekmētu Eiropas Savienībā vienotu personas profesionālo iemaņu un prasmju pilnveidošanu stratēģiskajā robežu pārvaldībā, kas stiprina Eiropas Savienības robežu drošību.

2.pants. (1) Kopīgā studiju programma ir akadēmiskā studiju programma.

(2) Maģistra grādu stratēģiskajā robežu pārvaldībā (studiju virziens "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība") (turpmāk — maģistra grāds) piešķir, ja pusotra gada pilna laika studijās apgūta kopīgā studiju programma 60 kredītpunktu apjomā, pretendentam ir vismaz triju gadu pieredze operatīvajā robežapsardzes darbā vismaz vidējā posma vadības līmenī un kopējais bakalaura un kopīgās studiju programmas īstenošanas ilgums ir vismaz četrarpus gadu pilna laika studijās un apjoms vismaz 180 kredītpunkti.

3.pants. Par kopīgās studiju programmas apguvi piešķirtais maģistra grāds atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7.līmenim.

4.pants. Kopīgā studiju programma tiek īstenota, ievērojot šā likuma un citu Latvijas normatīvo aktu noteikumus.

5.pants. Kopīgā studiju programma tiek īstenota no 2015.gada 1.septembra un ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 29.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2015.gada 11.februārī
25.02.2015