Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.09.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.838

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 62.§)
Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 486; MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 552)

1. Noteikumi apstiprina kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam.

(Grozīts ar MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 486; MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 552)

2. Kadastrālo vērtību bāzi lauku nekustamo īpašumu grupai veido:

2.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1. pielikums);

2.2. meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2. pielikums);

2.3. zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās "Lauksaimniecības zeme" un "Ūdens objektu zeme" (3. pielikums);

2.4. zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" (4. pielikums);

2.5. ēku tipu bāzes vērtības (5. pielikums).

3. Kadastrālo vērtību bāzi dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai veido:

3.1. zemes bāzes vērtības (6. pielikums);

3.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (7. pielikums);

3.3. ēku tipu bāzes vērtības (8. pielikums);

3.4. ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (9. pielikums);

3.5. telpu grupu bāzes vērtības (10. pielikums).

4. Kadastrālo vērtību bāzi rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai veido:

4.1. zemes bāzes vērtības (11. pielikums);

4.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (12. pielikums);

4.3. ēku tipu bāzes vērtības (13. pielikums);

4.4. ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (14. pielikums).

5. Kadastrālo vērtību bāzi komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai veido:

5.1. zemes bāzes vērtības (15. pielikums);

5.2. zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (16. pielikums);

5.3. ēku tipu bāzes vērtības (17. pielikums);

5.4. ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (18. pielikums);

5.5. telpu grupu bāzes vērtības (19. pielikums).

6. Kadastrālo vērtību bāzi inženierbūvēm veido inženierbūvju tipu bāzes vērtības (20. pielikums).

7. Šo noteikumu 1., 3. un 5. pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2014. gadā (21. pielikums).

8. Šo noteikumu 2. un 4. pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst meža zemes vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2014. gadā (22. pielikums).

9. Šo noteikumu 6., 7., 8., 9. un 10. pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2011. gadā (23. pielikums).

10. Šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 20. pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2012. gadā (24. pielikums).

11. Šo noteikumu 15., 16., 17., 18. un 19. pielikumā minēto vērtību zonu robežas atbilst komercobjektu apbūves vērtību zonējumam, kas izstrādāts 2013. gadā (25. pielikums).

12. Vērtību zonējumi publicēti Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā (www.kadastrs.lv) un PDF (Portable Document Format) formātā Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (www.vzd. gov.lv). Kadastrālo vērtību bāze un vērtību zonējumi elektronisku dokumentu veidā tiek glabāti Valsts zemes dienesta arhīvā.

13. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

1.pielikums "Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (euro/ha)" WORD formātā

2.pielikums "Meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (euro/ha)" WORD formātā

3.pielikums "Zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupām "Lauksaimniecības zeme" un "Ūdens objektu zeme" (euro/m2)" WORD formātā

4.pielikums "Zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupas "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" (euro/m2)" WORD formātā

5.pielikums "Lauku nekustamo īpašumu grupas ēku tipu bāzes vērtības" WORD formātā

6.pielikums "Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas zemes bāzes vērtības (euro/m2)" WORD formātā

7.pielikums "Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas zemes standartplatības (m2) un standartplatību korekcijas koeficienti" WORD formātā

8.pielikums "Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas ēku tipu bāzes vērtības" WORD formātā

9.pielikums "Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti" WORD formātā

10.pielikums "Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas telpu grupu bāzes vērtības (euro/m2)" WORD formātā

11.pielikums "Rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas zemes bāzes vērtības (euro/m2)" WORD formātā

12.pielikums "Rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas zemes standartplatības (m2) un standartplatību korekcijas koeficienti" WORD formātā

13.pielikums "Rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas ēku tipu bāzes vērtības" WORD formātā

14.pielikums "Rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti" WORD formātā

15.pielikums "Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupas zemes bāzes vērtības (euro/m2)" WORD formātā

16.pielikums "Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupas zemes standartplatības (m2) un standartplatību korekcijas koeficienti" WORD formātā

17.pielikums "Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupas ēku tipu bāzes vērtības" WORD formātā

18.pielikums "Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupas ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti" WORD formātā

19.pielikums "Komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupas telpu grupu bāzes vērtības (euro/m2)" WORD formātā

20.pielikums "Inženierbūvju tipu bāzes vērtības" WORD formātā

21.pielikums "Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums" WORD formātā

22.pielikums "Meža zemes vērtību zonējums" WORD formātā

23.pielikums "Dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums" WORD formātā

24.pielikums "Rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums" WORD formātā

25.pielikums "Komercobjektu apbūves vērtību zonējums" WORD formātā

15.09.2017