Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.766

Rīgā 2014.gada 10.decembrī (prot. Nr.69 14.§)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Apšu ielā 3a un Dārza ielā 12, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Labklājības ministrijas valdījumā šādus Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošus nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 033 0129) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 033 0129) 8749 m2 platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0129 001, 1700 033 0129 002, 1700 033 0129 003 un 1700 033 0129 008) - Apšu ielā 3a, Liepājā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 033 0244) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 033 0244) 1044 m2 platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0129 004 un 700 033 0129 005) - Dārza ielā 12, Liepājā.

2. Labklājības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas īstenošanai - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem.

3. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem, norādīt, ka:

3.1. īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Labklājības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. Labklājības ministrija nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodod Liepājas pilsētas pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai un ja Liepājas pilsētas pašvaldība to pieprasa.

4. Labklājības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā, kā arī nekustamo īpašumu uzturēšanu nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis