Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.670

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 13.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Kabiles pils" Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu "Kabiles pils" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6258 007 0513) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0513) 0,2787 ha platībā un administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 6258 007 0513 001) - Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") iekļaut izsoles noteikumos un pirkuma līgumā nosacījumu, ka saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 11. panta otrās daļas 1. punktu pircējam jāievēro normatīvie akti un tam izsniegtie Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.

3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

4. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs