Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.665

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 1.§)

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu atļaut Aizsardzības ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "Vilkakrogs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7862 501 0034) - būvi (būves kadastra apzīmējums 7862 001 0185 001) - Vilkakrogā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - iedzīvotājiem nepieciešamās sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni) - un izveidotu sociālos dzīvokļus.

2. Rēzeknes novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Rēzeknes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt būvju īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt būvju īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja būvju īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis