Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.706

Rīgā 2014.gada 19.novembrī (prot. Nr.63 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5.panta 5.punktu un 9.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 202. nr.; 2013, 42. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā plauktos vai uz paletēm. Ja uzglabāšanas vieta ir telpa, kurā persona var uzturēties, lai veiktu darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, kārtotu, pārvietotu), tajā nodrošina gaisa apmaiņu."

2. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja augu aizsardzības līdzekļi lietoti, izmantojot profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja sniegtu pakalpojumu, tad pakalpojuma sniedzējs apstrādātā objekta īpašniekam izsniedz izrakstu no reģistrācijas žurnāla par apstrādāto objektu, norādot tajā šo noteikumu 13. punktā un 23.2. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pakalpojumu sniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi un lietotāja apliecības numuru. Izrakstu sagatavo divos eksemplāros, un uz eksemplāra, kas paliek pie pakalpojumu sniedzēja, jābūt apstrādātā objekta īpašnieka parakstam. Objekta īpašnieks izrakstu glabā trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam."

3. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Iztukšoto augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu darba šķidruma gatavošanas laikā trīs reizes izskalo ar tīru ūdeni un skalojamo ūdeni iepilda darba šķidruma tvertnē. Darbīgo vielu magnija un alumīnija fosfīdu saturošu augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu apsaimnieko atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un saskaņā ar norādēm šo augu aizsardzības līdzekļu marķējumā."

4. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai personām, kurām izsniegta profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem."

5. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. fumigāciju drīkst veikt tikai hermētiski noslēdzamā objektā, ja tas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no dzīvojamām, administratīvajām un publiskajām ēkām un ne tuvāk par 30 metriem no plašai sabiedrībai pieejamām teritorijām (piemēram, parka, sporta laukuma, atpūtas vietas);".

6. Izteikt 23.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2. reģistrācijas žurnālā papildus šo noteikumu 13. punktā minētajam norāda fumigācijas laiku, izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu, apstrādāto produkciju, norādot produkcijas nosaukumu un apstrādāto apjomu, temperatūru pēc Celsija, kādā veikta apstrāde, mērījumu izdarīšanas laiku un fumiganta koncentrāciju."

7. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Pēc degazācijas mēra fumiganta koncentrāciju visās telpās, kurās veikta fumigācija, ja šī koncentrācija norādīta augu aizsardzības līdzekļa marķējumā, un sastāda aktu par fumigācijas un degazācijas veikšanu. Aktu paraksta visas personas, kas piedalījušās fumigācijā."

8. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja tiek izsniegta atļauja izsmidzināt augu aizsardzības līdzekļus no gaisa, dienests lēmumu publicē savā tīmekļa vietnē, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

9. Papildināt V nodaļu ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja dienests šo noteikumu 40. punktā minētos paraugus ņem, pamatojoties uz personas lūgumu, ārpus dienesta īstenotās kontroles, ar parauga ņemšanu un novērtējuma sagatavošanu saistītos izdevumus sedz persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi."

10. Papildināt noteikumus ar 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Šo noteikumu 41.1 punkts stājas spēkā 2015. gada 1. februārī."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

23.11.2014