Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.659

Rīgā 2014.gada 19.novembrī (prot. Nr.63 11.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Ūdenstornis" Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, un inženierkomunikāciju nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā ierakstīto valsts nekustamo īpašumu "Ūdenstornis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5060 004 0359) - zemes vienību 0,1984 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5060 004 0358) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5060 004 0224 007 un 5060 004 0224 008) - Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), un inženierkomunikācijas (ūdensvads 1500 m) pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - komunālo pakalpojumu organizēšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

2. Gulbenes novada pašvaldībai nekustamo īpašumu un inženierkomunikācijas bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Gulbenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Gulbenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile