Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.636

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 15.§)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Dzelzceļa likuma 15. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus, kas atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, lai tos izmantotu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas funkcijas īstenošanai:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 110 0111) - zemes vienību 1,1477 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 110 0105) Apakšgrāvja ielā 2B, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - stacija "Bolderāja-1";

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 097 0206) - zemes vienību 0,1630 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0200) Ulda Ģērmaņa ielā 12, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - stacija "Bolderāja-1";

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 097 0205) - zemes vienību 1,5218 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0198) Apakšgrāvja ielā 2A, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - stacija "Bolderāja-1";

1.4. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 097 0197) - zemes vienību 0,7890 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0184) Daugavgrīvas šosejā 4, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - stacijas "Bolderāja-2" savienojošais ceļš ar Krievu salu;

1.5. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 097 0193) - zemes vienību 2,0157 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 0970 181) Zilajā ielā 16A, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - stacijas "Bolderāja-2" savienojošais ceļš ar Krievu salu.

2. Satiksmes ministrijai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Satiksmes ministrija nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

03.11.2014