Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 39

Rīgā 2001.gada 30.janvārī (prot. Nr.5, 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumos Nr.106 "Informācijas sistēmu drošības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumos Nr.106 "Informācijas sistēmu drošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 109./110.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.9.apakšpunktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura īpašumā" ar vārdiem "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), vai fiziska persona, kuras īpašumā".

2. Papildināt noteikumus ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. kurās glabā un apstrādā personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu."

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šajos noteikumos noteikto prasību ieviešanu informācijas sistēmu organizācijās, izņemot šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētās informācijas sistēmas, metodiski vada Satiksmes ministrija. Šo noteikumu prasību ievērošanu šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajās informācijas sistēmās uzrauga Datu valsts inspekcija."

4. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Personas datu apstrādes sistēmu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības nosaka attiecīgie normatīvie akti."

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Personas datu apstrādes sistēmās šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto vērtības un konfidencialitātes pakāpi nosaka un piešķir informācijas sistēmas organizācija."

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

03.02.2001