Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.584

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 19.§)

Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu un 7. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Dobeles novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Sarkankrogs A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4698 004 0309) - zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4698 004 0292) un zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4698 004 0293) - Zebrenes pagastā, Dobeles novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai.

2. Satiksmes ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Dobeles novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Satiksmes ministrija nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss