Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.583

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 18.§)

Par Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā Nīcas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Upesarāji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6480 009 0079) - zemes vienību 0,0101 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6480 009 0079) - Otaņķu pagastā, Nīcas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai.

2. Satiksmes ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Nīcas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Satiksmes ministrija nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek apķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss