Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.584

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.896 "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zemessardzes likuma
6.panta 5.1 daļu un 29.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 896 "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 154. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu, norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, un 1. punktu šādā redakcijā:

"Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Zemessardzes
likuma 6. panta 5.1 daļu un
29. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā zemessargu nosūta paaugstināt kvalifikāciju uz aizsardzības ministra noteiktajiem kursiem vai iegūt militāro izglītību uz militārās izglītības iestādi Latvijā vai ārvalstīs vai Nacionālo bruņoto spēku vienību, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana;

1.2. kārtību, kādā sedz ar zemessarga kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus;

1.3. gadījumu, kad zemessargs neatmaksā ar kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus;

1.4. kārtību, kādā zemessargs proporcionāli nenodienētajam laikam kompensē attiecīgo izdevumu daļu par militārās izglītības iegūšanu (ieskaitot ārvalstu izglītības iestādēs (kursos) radušos mācību izdevumus, kurus, palīdzot Latvijai, segusi ārvalsts) vai kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī atlīdzina viņam izsniegtā aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību."

2. Aizstāt 2. punkta ievaddaļā vārdus "militāro sagatavošanu" ar vārdiem "militārās izglītības iegūšanu vai kvalifikācijas paaugstināšanu".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 maksa par aizsardzības ministra noteiktajiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem;".

4. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ar zemessargu militārās izglītības iegūšanu vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem."

5. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pirms zemessarga nosūtīšanas uz aizsardzības ministra noteiktajiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem vai mācību uzsākšanas militārās izglītības iestādē Latvijā vai ārvalstīs vai Nacionālo bruņoto spēku vienībā, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana, vienības komandieris ar zemessargu noslēdz līgumu par mācībām vai kvalifikācijas paaugstināšanu. Šis līgums ir neatņemama sastāvdaļa zemessarga līgumam par dienestu Zemessardzē."

6. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli, zemessargu nosūta uz aizsardzības ministra noteiktajiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju."

7. Aizstāt 6.1. apakšpunktā vārdus "militāro sagatavošanu" ar vārdiem "militārās izglītības iegūšanu vai kvalifikācijas paaugstināšanu".

8. Aizstāt 7. punktā vārdus "militārajai sagatavošanai" ar vārdiem "militārās izglītības iegūšanai vai kvalifikācijas paaugstināšanai".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis

17.10.2014