Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.580

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
13.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 114. nr.; 2012, 117. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības Ministru padomes" ar vārdiem "Eiropas Savienības Padomes";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.1 izskatīt un pieņemt lēmumus ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (turpmāk - prezidentūra) sagatavošanu un norisi saistītos jautājumos;";

1.3. papildināt I nodaļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildei izmanto valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk - sistēma ESVIS).";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Sanāksmē ar balsstiesībām piedalās arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta amatpersona.";

1.5. papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Sanāksmes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt sanāksmi, kurā piedalās tikai vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos vai tikai ar sanāksmes darba kārtībā minētajiem jautājumiem saistītie sanāksmes dalībnieki.

8.2 Sanāksmes priekšsēdētājam ir tiesības deleģēt sanāksmes vadību citai amatpersonai pēc saviem ieskatiem.";

1.6. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Valsts pārvaldes iestāde vai cita institūcija, kuras kompetencē ir izskatāmais jautājums, sēdē izskatāmos materiālus ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes ievieto un izplata sistēmā ESVIS.";

1.7. aizstāt 12. punktā vārdus "Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes un tās Pastāvīgo pārstāvju komitejas" ar vārdiem "Eiropas Savienības Padomes sanāksmes un tās Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER)";

1.8. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Materiālus, kas saistīti ar Eiropas Savienības Padomes sanāksmes un tās Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darbu, pēc saskaņošanas ar sanāksmes priekšsēdētāju ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes sākuma ievieto un izplata sistēmā ESVIS.";

1.9. aizstāt 13. punktā vārdus "elektroniski nosūta sanāksmes dalībniekiem un sēdes apmeklētājiem" ar vārdiem "ievieto un izplata sistēmā ESVIS";

1.10. aizstāt 17. punktā vārdus "elektroniski nosūta sēdes protokola projektu sanāksmes dalībniekiem" ar vārdiem "sēdes protokola projektu ievieto un izplata sistēmā ESVIS";

1.11. papildināt noteikumus ar 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 14. punktu prezidentūras laikā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam nepiemēro. Šajā laikā sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas sanāksmes locekļu. Sanāksme lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja sanāksmes laikā netiek panākta vienošanās, sanāksmes priekšsēdētājs vai valsts iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums, var ierosināt to izskatīt Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomē.

20. Šo noteikumu 17. punktu prezidentūras laikā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam nepiemēro. Šajā laikā Ārlietu ministrija sēdes protokolu ievieto un izplata sistēmā ESVIS 24 stundu laikā pēc sēdes. Tas tiek ievietots un izplatīts sistēmā ESVIS bez saskaņošanas ar sanāksmes dalībniekiem un ietver tikai sanāksmes lemjošo daļu. Sanāksmē pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja vien sanāksmes locekļi nav lēmuši citādi.

21. Šo noteikumu 2.7.1 apakšpunkts un 3.1 punkts zaudē spēku 2015. gada 1. jūlijā."

2. Šo noteikumu 1.3., 1.6., 1.8., 1.9. un 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

03.10.2014