Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2014.gada 24.jūlijā (prot. Nr.17, 13.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2014. Nr.86), papildinot noteikumus ar 8.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3.6. vienu reizi mēnesī, izmantojot marķētos atkritumu savākšanas maisus, personai, kura dzīvojamā mājā patstāvīgi dzīvo viena (iesniedzot atkritumu apsaimniekotājam apliecinošu dokumentu).".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2014.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.16 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktam, pašvaldība nosaka prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam.

Izpildot pašvaldības autonomo funkciju, tiek nodrošinātas mazaizsargāto personu intereses.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek precizēts sadzīves atkritumu izvešanas biežums dzīvojamās mājās, kur persona patstāvīgi dzīvo viena.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar mazaizsargātām personām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

26.08.2014