Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.398

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 13.§)
Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām"
26.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina valsts pensiju (turpmāk – pensija) pārskatīšanā piemērojamo faktiskā patēriņa cenu indeksu un apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma daļu (turpmāk arī – iemaksu algas indekss), kā arī pensiju pārskatīšanas kārtību.

2. Piešķirtās (pārrēķinātās) pensijas pārskata Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – aģentūra).

3. Pensiju pārskatīšanai piemērojamo faktisko patēriņa cenu indeksu un iemaksu algas indeksu aģentūra aprēķina, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem datiem un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem.

4. Pensiju pārskatīšanai attiecīgajā gadā t piemērojamo kopējo indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

It = PCIt + (Rp t x D), kur

It – pensiju pārskatīšanā attiecīgajā gadā t piemērojamais kopējais indekss (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

PCIt – patēriņa cenu indekss laikposmā no t–1 gada 1. augusta līdz t gada 31. jūlijam (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

Rp t – apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

D – daļas apmērs, izteikts procentos, ko piemēro apdrošināšanas iemaksu algas reālajam pieaugumam un kas ir noteikts likuma "Par valsts pensijām" 26. panta pirmajā daļā.

5. Apdrošināšanas iemaksu algas reālo pieaugumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Rp t = AIt–1 – 1, kur
PCIt–1

Rp t– apdrošināšanas iemaksu algas reālais pieaugums (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

AIt–1 – iemaksu algas indekss t–1 gadā (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

PCIt–1 – patēriņa cenu indekss laikposmā no t–1 gada 1. janvāra līdz t–1 gada 31. decembrim (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata).

6. Iemaksu algas indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AIt–1 = At–1 , kur
At–2

AIt–1 – iemaksu algas indekss t–1 gadā (izteikts kā koeficients ar četrām zīmēm aiz komata);

At–1 – sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summa par laikposmu no t–1 gada 1. janvāra līdz t–1 gada 31. decembrim;

At–2 – sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summa par laikposmu no t–2 gada 1. janvāra līdz t–2 gada 31. decembrim.

7. Ja pensiju pārrēķina saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 23. vai 38. punktu vai ja, pārrēķinot pensiju par periodu pirms pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas), netiek mainīta vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, pensiju pārskata tās pārrēķināšanas brīdī, ņemot vērā visus indeksus, kuri attiecīgajai pensijai (aprēķinātajam apmēram) piemēroti pirms tās pārrēķināšanas, ievērojot noteikto pensijas minimālo apmēru.

8. Pārrēķinot invaliditātes pensiju, ja mainījusies invaliditātes grupa, saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 16. panta ceturto daļu aprēķinātajam invaliditātes pensijas apmēram piemēro indeksus, kas bija piemēroti pensijai pirms tās pārrēķināšanas, izņemot indeksus, kas bija piemēroti vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aktualizācijai. Ja personai nav vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un invaliditātes pensijas apmērs ir noteikts atbilstoši likuma "Par valsts pensijām" 16. panta pirmās daļas 2. punktam un 16. panta otrajai daļai, tad šim apmēram netiek piemēroti indeksi, kas bija piemēroti pensijai pirms pārrēķina.

9. Pārskatot apgādnieka zaudējuma pensiju, indeksē tās kopējo apmēru (ieskaitot valsts pamatbudžeta izmaksājamo daļu).

10. Lai nodrošinātu pensiju pārskatīšanu, Centrālā statistikas pārvalde līdz kārtējā gada 10. augustam sniedz aģentūrai ziņas par faktisko patēriņa cenu indeksu šo noteikumu 4. un 5. punktā minētajos laikposmos.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1581 "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204. nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. augustā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
01.08.2014