Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.358

Rīgā 2014.gada 1.jūlijā (prot. Nr.36 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
25.panta 6.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 33. nr.; 2008, 18. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "būvuzņēmējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvdarbu veicējs" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "darbuzņēmējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atsevišķu būvdarbu veicējs" (attiecīgā locījumā);

1.3. papildināt 7. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekta sagatavošanas koordinators ir juridiska persona, tā nodrošina, ka projekta sagatavošanas koordinatora funkciju īsteno fiziska persona, kas atbilst šo noteikumu 7.1 punktā minētajām prasībām."

1.4. izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Par projekta sagatavošanas koordinatoru tiesīga būt persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

7.1 1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

7.1 2. ieguvusi pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.";

1.5. papildināt 8. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekta izpildes koordinators ir juridiska persona, tā nodrošina, ka projekta izpildes koordinatora funkciju īsteno fiziska persona, kas atbilst šo noteikumu 8.1 punktā minētajām prasībām.";

1.6. izteikt 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Par projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt persona, kas:

8.1 1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

8.1 1.1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

8.1 1.2. ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

8.1 2. ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.";

1.7. izteikt 66.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.1. darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotu darba aprīkojumu, ja izmanto aizsargnožogojumus, kas atbilst normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā, vai lieto citus kolektīvos aizsardzības līdzekļus (piemēram, sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības sistēmām kombinācijā ar citiem aprīkojuma elementiem kritienu novēršanai vai apturēšanai), kuri projektēti un izgatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;";

1.8. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Prasības, veicot rakšanas darbus un strādājot zemes būvēs:

71.1. strādājot zemes būvēs (piemēram, būvbedrēs, tranšejās, akās, tuneļos, pazemē), veic atbilstošus aizsardzības pasākumus:

71.1.1. izmanto piemērotus balstus vai nostiprina malas, sienas vai nogāzes;

71.1.2. novērš risku, kas saistīts ar nodarbināto, materiālu vai objektu krišanu, kā arī ar applūšanu;

71.1.3. nodrošina nodarbināto aizsardzību pret ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi, ja nepieciešams, ierīkojot ventilāciju vai nodrošinot nodarbinātos ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

71.1.4. nodrošina iespēju nodarbinātajiem nokļūt drošībā ugunsgrēka vai ūdens noplūdes gadījumā, kā arī citās bīstamās situācijās;

71.2. pirms rakšanas darbu sākuma veic pasākumus, lai noteiktu un līdz minimumam samazinātu risku, kas saistīts ar pazemes kabeļiem un citām sadales sistēmām;

71.3. ierīko drošus ceļus uz izraktajām vietām un no tām;

71.4. izrakto grunti, būvmateriālus un transportlīdzekļus novieto drošā attālumā no zemes būves un, ja tas nepieciešams nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai, atdala ar atbilstošu aizsargnožogojumu.";

1.9. papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājums

78. Šo noteikumu 7.1 1. un 8.1 1.1. apakšpunktā minētā prasība projekta sagatavošanas koordinatoram un projekta izpildes koordinatoram papildus apgūt specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī."

2. Šo noteikumu 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

3. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

04.07.2014