Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.329

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 54.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"

Izdoti saskaņā ar
Notariāta likuma 64.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr. 618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 130. nr.; 2013, 233. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "neatraidāmais mantinieks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "neatņemamās daļas tiesīgais" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Izdalīt pārdzīvojušā laulātā mantas daļu no laulāto kopīgās mantas vai mantas kopības ir iespējams mantojuma lietā, ja nav saņemti iebildumi no mantojumu pieņēmušajiem mantiniekiem vai ir panākta mantojumu pieņēmušo mantinieku un pārdzīvojušā laulātā vienošanās.";

1.3. svītrot 48. punkta pirmajā teikumā vārdus "tai skaitā gadījumos, ja pušu vienošanās nav panākta";

1.4. aizstāt 51. punktā vārdus "bāriņtiesā (pagasttiesā)  vai konsulārajā iestādē" ar vārdiem "vai bāriņtiesā (pagasttiesā)";

1.5. izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Uz pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanu uzaicina visus pēdējās gribas rīkojuma aktā un mantošanas iesniegumā norādītos mantiniekus, personas, kam būtu tiesības mantot pēc likuma, legatārus, mantojuma aizgādņus un testamenta izpildītājus.";

1.6. izteikt 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. notāram vai bāriņtiesai (pagasttiesai) glabājumā nodotā testamenta oriģinālu;";

1.7. svītrot 58. un 59. punktu;

1.8. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Ja tiek iesniegts privāts testaments (Civillikuma 446. pants) un privileģētais testaments (Civillikuma 462. pants), to īstuma pierādīšana tiesā nav nepieciešama.";

1.9. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Ja pēdējās gribas rīkojumā ieceltais pēcmantinieks nav noteikti atteicies no testamentārās mantošanas, zvērināts notārs taisa notariālu aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam.";

1.10. izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Zvērināts notārs rakstiski uzaicina zvērinātu tiesu izpildītāju vai bāriņtiesu veikt nepieciešamās darbības mantojuma apsardzībai, norādot, kuri no Notariāta likuma 292. pantā minētajiem mantojamās mantas apsardzības līdzekļiem piemērojami, kā arī Civillikuma 660. pantā norādītajos gadījumos taisa notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam un paziņo par to bāriņtiesai.";

1.11. izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Neatņemamā daļa izdalāma saskaņā ar Civillikuma 425. un 426. panta nosacījumiem. Neatņemamo daļu aprēķina naudas izteiksmē. Neatņemamās daļas izdalīšana neietekmē pēdējās gribas rīkojuma aktā novēlētās mantojuma daļas apmēru.";

1.12. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Ja neatņemamās daļas tiesīgie ar mantiniekiem nevienojas, zvērināts notārs izskaidro neatņemamās daļas tiesīgajiem viņu tiesības pieprasīt pienākošos neatņemamo daļu, ceļot prasību tiesā, un izsniedz viņiem lietvedības kārtībā apliecinātu mantojuma apliecības kopiju.";

1.13. izteikt XIX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XIX. Noslēguma jautājumi";

1.14. papildināt noteikumus ar 121. punktu šādā redakcijā:

"121. Šo noteikumu 60. punkts attiecībā uz privileģēto testamentu regulējumu ir spēkā līdz 2015. gada 16. augustam."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministre Baiba Broka

01.07.2014