Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190.nr.; 2012, 100.nr.; 2013, 69.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 27.3 panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "Pasta pakalpojumu" ar vārdiem "kurš nav universālais pasta pakalpojums un".

2. Izteikt 31.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda līdzekļus veido pasta komersantu samaksātā valsts nodeva universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai (turpmāk - valsts nodeva), tajā skaitā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja samaksātā valsts nodeva, ko tas maksā arī par sniegto universālo pasta pakalpojumu, un gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā šim mērķim piešķirtie valsts budžeta līdzekļi. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no šīs nodevas nosaka Ministru kabinets. Atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas nepiemēro universālā pasta pakalpojuma sniedzējam par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu."

3. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pēc 2014.gada 31.decembra Regulators, nepiemērojot šā likuma 27.2 pantā noteikto kārtību universālā pasta pakalpojuma sniedzēja izvēlei, pagarina universālā pasta pakalpojuma saistības uz pieciem gadiem no 2015.gada 1.janvāra tam pasta komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu līdz 2014.gada 31.decembrim.";

12.punktā:

aizstāt skaitli "2014." ar skaitli "2019.", skaitli "2012." - ar skaitli "2014." un skaitli "2013." - ar skaitli "2015.",

izslēgt otrajā teikumā vārdus "(vienreizēja maksa par iepriekšējo gadu)",

papildināt punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Zaudējumus kompensē divās daļās - pirmo maksājumu veic kārtējā gadā, pamatojoties uz universālā pasta pakalpojuma sniedzēja aprēķinu, kas balstīts uz pirmā pusgada operatīvajiem datiem, kompensējot pilnā apmērā aprēķinā norādītos zaudējumus; otro maksājumu, kompensējot atlikušo zaudējumu daļu, veic nākamajā gadā pēc auditētā ziņojuma iesniegšanas Satiksmes ministrijai.";

aizstāt 15.punktā skaitli "2014." ar skaitli "2019."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 8.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 22.maijā

05.06.2014