Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.; 2006, 10.nr.; 2008, 7., 16.nr.; 2009, 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 160., 186.nr.; 2013, 191.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.1 panta otrajā daļā vārdu "balsošana" ar vārdiem "parakstu vākšana".

2. Papildināt likumu ar 7.2 pantu šādā redakcijā:

"7.2 pants. (1) Lai nodrošinātu iespēju karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās, parakstīties parakstu vākšanas lapā, Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā septiņas dienas pirms šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktā parakstu vākšanas termiņa sākuma nosūta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārsūtīšanai Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai parakstu vākšanas lapas.

(2) Pēc parakstu vākšanas lapu saņemšanas starptautiskās operācijas rajonā Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto trīsdesmit dienu termiņu, kad vēlētāji var parakstīties parakstu vākšanas lapās, paziņo karavīriem un zemessargiem parakstu vākšanas laiku un vietu starptautiskās operācijas rajonā.

(3) Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarota persona parakstu vākšanas lapās atzīmē katra tautas nobalsošanas ierosinājuma parakstītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanas datumu.

(4) Kad parakstu vākšana beigusies, parakstu vākšanas lapas nekavējoties nosūta Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajam štābam pārsūtīšanai Centrālajai vēlēšanu komisijai."

3. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Balsošana balsotāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu, kā arī citu slimojošu personu aprūpētājiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu savā atrašanās vietā."

4. 20.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuras izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, balsošana tiek organizēta kārtībā, kāda Saeimas vēlēšanu likumā noteikta šo personu dalībai Saeimas vēlēšanās.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Karavīri un zemessargi, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās, tautas nobalsošanā var piedalīties attiecīgās starptautiskās operācijas rajonā, ja ir iespējams nodrošināt šā likuma nosacījumu ievērošanu. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 12.dienā pirms tautas nobalsošanas dienas nosūta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārsūtīšanai Nacionālo bruņoto spēku komandiera pilnvarotai personai balsotāju sarakstu veidlapas, balsošanas zīmes, vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu un balsošanas kasti. Balsošana notiek kārtībā, kāda Saeimas vēlēšanu likumā noteikta to karavīru un zemessargu dalībai Saeimas vēlēšanās, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskās operācijās."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 10.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 24.aprīlī

08.05.2014