Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/6

Rīgā 2014.gada 12.martā (prot. Nr.9, 4.p.)
Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas sadales sistēmas operators izstrādā, iesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) un publicē atļautās slodzes efektīvas izmantošanas nosacījumus (turpmāk – nosacījumi) un kārtību, kādā šie nosacījumi piemērojami jauniem pieslēgumiem, kas atbilst Regulatora noteiktajām prasībām.

2. Sadales sistēmas operators iesniedz Regulatoram saskaņošanai nosacījumus jauniem elektroenerģijas lietotāju sistēmas pieslēgumiem vai atļautās slodzes palielināšanai esošajos elektroenerģijas lietotāju sistēmas pieslēgumos (turpmāk – pieslēgums), ja attiecīgais pieslēgums vienlaikus atbilst šādām prasībām:

2.1. pieslēguma spriegums ir:

2.1.1. 6 – 20 kV vai

2.1.2. 0,4 kV un summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 A;

2.2. elektroenerģijas lietotāja izmantoto sistēmas pakalpojumu apjoms atbilst sadales sistēmas operatora noteiktajiem atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijiem.

3. Vienlaikus ar šo noteikumu 2.punktā noteikto informāciju sadales sistēmas operators iesniedz Regulatoram atļautās slodzes izmantošanas efektivitātes kritērijus un to pamatojumu.

4. Sadales sistēmas operators nosacījumus elektroenerģijas lietotājam konkrētā pieslēgumā piemēro laika periodā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem no sistēmas pakalpojuma līguma vai vienošanās par grozījumiem spēkā esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā noslēgšanas brīža.

5. Sadales sistēmas operators pārtrauc piemērot nosacījumus elektroenerģijas lietotājam konkrētā pieslēgumā ar brīdi, kad starpība starp sadales sistēmas pakalpojumu rēķinu kopsummu, ja efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumi netiktu piemēroti, un sadales sistēmas pakalpojumu rēķinu kopsummu, piemērojot efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumus, sasniedz elektroenerģijas lietotāja samaksāto pieslēguma maksu.

6. Sadales sistēmas operators nosacījumus nepiemēro, ja elektroenerģijas lietotājs sistēmas pieslēgumu izmanto elektroenerģijas ražošanas objekta pašpatēriņa nodrošināšanai.

7. Sadales sistēmas operators pēc saskaņošanas ar Regulatoru publicē savā mājas lapā internetā nosacījumus un kārtību, kādā tie piemērojami jauniem pieslēgumiem, kas atbilst šo noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Regulatora 2012.gada 18.janvāra lēmumu Nr.1/1 "Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 12.nr.).

9. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
18.03.2014