Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.23

Rīgā 2014.gada 15.janvārī (prot. Nr.2 20.§)

Grozījumi Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam

1. Izdarīt Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēs 2009.-2015. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2009. gada 12. augusta rīkojumu Nr. 558 "Par Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēm 2009.-2015. gadam") (turpmāk - pamatnostādnes) šādus grozījumus:

1.1. svītrot pamatnostādņu 1. nodaļā vārdus "Lai izstrādātu programmu integrētās augu aizsardzības ieviešanai (turpmāk - programma), kurā tiktu aprakstīts, kādā veidā Latvija ieviesīs integrētās augu aizsardzības principus, ir jānosaka integrētās augu aizsardzības politikas pamatprincipi, attīstības mērķi un turpmākās rīcības plāns.";

1.2. izteikt pamatnostādņu 2. nodaļas otrās rindkopas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijā augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apjoms ir viens no mazākajiem, tāpēc jāparedz tādi pasākumi integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai, kas ir izdevīgi un piemēroti mūsu valstij un nerada būtisku papildu administratīvo slogu lauksaimniekiem.";

1.3. izteikt pamatnostādņu 2. nodaļas ceturtās rindkopas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Lai Latvija trīs gadu laikā pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas varētu ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu un ziņotu par to Eiropas Komisijai, nepieciešams veikt būtiskus priekšdarbus:";

1.4. svītrot pamatnostādņu 2. nodaļā teikumu "Laikus neveicot priekšdarbus, nebūs iespējams pamatot (ar statistikas datiem un pētījumiem) programmā ietverto izvēlēto integrētās augu aizsardzības ieviešanas sistēmu.";

1.5. aizstāt pamatnostādņu 1. tabulas rindas "Izveidota integrētās augu aizsardzības ieviešanas sistēma" septītajā ailē vārdus "Programma integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai*" ar vārdiem "Noteikti pasākumi integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai*";

1.6. aizstāt pamatnostādņu 1. tabulas rindas "Izveidota integrētās augu aizsardzības ieviešanas sistēma" devītajā ailē vārdus "Aktualizēta Programma integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai" ar vārdiem "Aktualizēti pasākumi integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai";

1.7. izteikt pamatnostādņu 1. tabulas piezīmes pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiks formulēts politikas rezultāts un tā rādītāji, kas atspoguļos integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanu.";

1.8. svītrot pamatnostādņu 6. nodaļas otrajā rindkopā vārdus "un programmu integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai";

1.9. svītrot pamatnostādņu 6. nodaļas trešo rindkopu;

1.10. aizstāt kopsavilkumā vārdus "Lai Latvija triju gadu laikā pēc direktīvas spēkā stāšanās varētu sagatavot programmu un ziņotu par to Eiropas Komisijai, nepieciešams veikt būtiskus priekšdarbus" ar vārdiem "Lai Latvija trīs gadu laikā pēc direktīvas spēkā stāšanās dienas varētu ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu un ziņotu par to Eiropas Komisijai, nepieciešams veikt būtiskus priekšdarbus";

1.11. svītrot kopsavilkumā teikumu "Laikus neveicot priekšdarbus, nebūs iespējams pamatot (ar statistikas datiem un pētījumiem) programmā ietverto izvēlēto integrētās augu aizsardzības ieviešanas sistēmu."

2. Zemkopības ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

15.01.2014