Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.03.2002. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.355

Rīgā 2001.gada 18.jūlijā (prot. Nr.34 12.§)
Par valsts nekustamās mantas Rīgā pārdošanu

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 5.pantu atļaut Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pārdot izsolē šādu valsts nekustamo mantu, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā:

1.1. šī rīkojuma pielikumā minēto valsts nekustamo mantu;

1.2. ievērojot likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu - divstāvu administratīvo ēku (lit. Nr.001) un zemesgabalu 882 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 060 0352) Rīgā, Alīses ielā 2a.

2. Līgumos paredzēt, ka pircējs par ēkām maksā latos, bet par zemi - 80 procentu apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20 procentu apmērā latos.

3. Iegūtos naudas līdzekļus pēc pārdošanas izdevumu segšanas ieskaitīt valsts budžetā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 18.jūlija rīkojumam Nr.355
Pārdodamā valsts nekustamā manta

(Pielikums grozīts ar MK 21.03.2002. rīkojumu Nr.149)

Nr.p.k. Objekta nosaukums Zemes kadastra numurs Zemes platība (m2) Adrese
1. Divstāvu administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 001) 0100 066 2007 1960 Rīga, Baltā iela 6
2. Trīsstāvu ēka (lit. Nr.3) 0100 023 0032 352 Rīga Brīvības iela 115
3. (Svītrots ar MK 21.03.2002. rīkojumu Nr.149)
4. Ražošanas ēka (lit. Nr.4) 0100 027 2013 404 Rīga Tallinas iela 41/43
Finansu ministrs G.Bērziņš
21.03.2002