Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1482

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 35.§)
Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Medību likuma
29.panta septītās daļas 6.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medību jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmēru, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtību un apmēru.

2. Zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi nomedījot medījamo dzīvnieku (neatkarīgi no tā dzimuma un vecuma) vai izpostot medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu, atlīdzināmi valstij.

3. Nelikumīgi iegūstot – nomedījot vai piesavinoties – alni, staltbriedi, mežacūku, stirnu, medni, rubeni vai bebru, nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība atlīdzināma valstij.

4. Zaudējumus, kas radušies, nelikumīgi iegūstot – nomedījot vai piesavinoties – medījamo dzīvnieku vai izpostot medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = Dmin × K, kur

Z – nodarītais zaudējumu apmērs vai nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība (euro);

Dmin – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro);

K – zaudējumu vai nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficients (pielikums).

5. Ja limitētais medījamais dzīvnieks nelikumīgi nomedīts ārpus normatīvajos aktos noteiktā medību termiņa, zaudējumus par katru dzīvnieku atlīdzina divkāršā apmērā.

6. Ja limitētais medījamais dzīvnieks ievainots nelikumīgās medībās, zaudējumus par katru dzīvnieku atlīdzina 50 procentu apmērā.

7. Zaudējumus un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtību atlīdzina saskaņā ar tās amatpersonas vai iestādes lēmumu, kura pilnvarota izskatīt attiecīgo lietu, vai ar tiesas spriedumu.

8. Maksājumus valsts budžetā veic:

8.1. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

8.2. Valsts meža dienestā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Valsts meža dienests vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

10. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1482
Zaudējumu vai nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficienti

1.tabula

Zaudējumu aprēķināšanas koeficients (K) par nelikumīgi nomedītu medījamo dzīvnieku

Nr.
p.k.

Medījamais dzīvnieks

Zaudējumu aprēķināšanas koeficients (K)

1.Alnis, staltbriedis

7

2.Lūsis

5

3.Vilks

4

4.Stirna, mežacūka

3

5.Mednis, rubenis

2

6.Āpsis, raķelis, meža cauna, akmens cauna, sesks, ondatra, pelēkais zaķis, baltais zaķis, meža zoss, sējas zoss, baltpieres zoss, Kanādas zoss, mežirbe, bebrs

0,5

7.Visu sugu medījamās pīles, fazāns, laucis, sloka, lauka balodis, mājas balodis

0,2

2.tabula

Zaudējumu aprēķināšanas koeficients (K) par vienu izpostītu medījamā dzīvnieka alu, migu vai ligzdu

Nr.
p.k.

Postījuma veids

Zaudējumu aprēķināšanas koeficients (K)

1.Bebra vai ondatras migas, āpša vai lapsas alas iznīcināšana

0,5

2.Putnu ligzdas iznīcināšana olu dēšanas un perēšanas periodā vai olu izņemšana 
2.1.medņa ligzda

4

2.2.rubeņa ligzda

1,5

2.3.visu sugu medījamo pīļu, lauča, mežirbes, slokas, lauka baloža ligzda

0,5

3.tabula

 Nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficients (K)

Nr.
p.k.

Medījamais dzīvnieks

Nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības aprēķināšanas koeficients (K)

1.Alnis

3

2.Staltbriedis

2

3.Stirna, mednis, rubenis, mežacūka

1

4.Bebrs

0,5

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
01.01.2014