Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1475

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 18.§)
Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 1.1 daļu, trešo un piekto daļu, 5.panta pirmo daļu,
6.panta pirmo daļu, 38.1 panta ceturto daļu un 47.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 25.nr.; 2013, 208.nr.) grozījumu un izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Valsts kustamās mantas atsavināšanu var ierosināt, nenoskaidrojot valsts iestāžu un atvasinātu publisku personu vai to iestāžu vajadzību pēc ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošās nevajadzīgās valsts kustamās mantas, ja atsavina:

18.1. valsts kustamo mantu, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

18.2. valsts materiālās rezerves.

19. Papildus šo noteikumu 18.punktā minētajiem nosacījumiem valsts kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot ieskaitu, var ierosināt, nenoskaidrojot valsts iestāžu un atvasinātu publisku personu vai to iestāžu vajadzību pēc ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošās nevajadzīgās valsts kustamās mantas, ja:

19.1. kustamās mantas vienas vienības vai lietu kopības (ja lietu kopība tiek mainīta vai nodota piegādātājam, izdarot ieskaitu) atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 1000 latiem."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
21.12.2013