Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā

Izdarīt Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pasākumu programmā ietver pagaidu pasākumus, kas veicami, lai novērstu jūras vides stāvokļa turpmāku pasliktināšanos šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minēto apstākļu dēļ un mazinātu to nelabvēlīgo ietekmi uz Baltijas jūras reģiona vai citu valstu jūras ūdeņiem."

2. Papildināt 19.panta otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļlīniju, elektrisko tīklu kabeļlīniju, zemūdens elektropārvades kabeļlīniju un zemūdens cauruļvadu, tai skaitā gāzesvadu, naftas un naftas produktu cauruļvadu, ierīkošana."

3. Papildināt 19.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Pirms Ministru kabinets izsniedz atļauju vai licenci jūras izmantošanai, tas ar ikreizēju rīkojumu nosaka atļaujas vai licences laukumu jūrā šā panta otrās daļas 7.punktā noteikto darbību veikšanai, ņemot vērā arī šā likuma 14.panta nosacījumus. Minēto rīkojumu, saskaņojot no kuģošanas drošības viedokļa ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija", sagatavo atbildīgā ministrija, pamatojoties uz personas iesniegumu."

4. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārvalsts kuģim, kurš veic zinātniskās izpētes darbus Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (turpmāk - ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģis), papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem pienākumiem ir pienākums saņemt Valsts vides dienesta speciālo atļauju. Minēto atļauju pārsūta Ārlietu ministrija diplomātiskā ceļā."

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 1.aprīlim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 31.decembrim";

papildināt 5.punktu pēc vārda "novērtējumu" ar skaitļiem un vārdiem "9.panta trešajā daļā minētos laba jūras vides stāvokļa kritērijus un 10.panta pirmajā daļā minētos jūras vides mērķus un ar tiem saistīto rādītāju kopumu";

papildināt 8.punktu pēc vārdiem un skaitļa "otrās daļas 4." ar vārdu un skaitli "un 7.".

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 28.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 12.decembrī