Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1403

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas
likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 147.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Aizdevuma fonda apmērs ir 7 191 452 euro (8 882 568 Šveices franku ekvivalents), tajā skaitā finansējums no Latvijas un Šveices sadarbības programmas - 5 877 052 euro (7 259 078 Šveices franku ekvivalents) un finansējums no Hipotēku bankas resursiem - 1 314 400 euro (1 623 490 Šveices franku ekvivalents). Aizdevumu fonda finansējums grantiem 619 663 euro (765 381 Šveices franku ekvivalents) apmērā tiek finansēts no Latvijas un Šveices sadarbības programmas.";

1.2. svītrot 10.2.apakšpunktu;

1.3. papildināt I nodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Atbalstu nepiešķir mikrouzņēmumam un saimnieciskās darbības uzsācējam, kuram:

10.1 1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

10.1 2. uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla un konstatējamas šo noteikumu 10.1 4.apakšpunktā minētās pazīmes;

10.1 3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 10.1 4.apakšpunktā minētās pazīmes;

10.1 4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai no līdzekļiem, ko tie spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tie nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību.";

1.4. aizstāt 12.punktā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "14 228,72 euro";

1.5. aizstāt 13.punktā skaitli un vārdu "5000 latu" ar skaitli un vārdu "7 114,36 euro";

1.6. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Lai saņemtu mikroaizdevumu, mikrouzņēmums un saimnieciskās darbības uzsācējs iesniedz Hipotēku bankā aizdevuma pieteikumu un biznesa projekta aprakstu, kā arī informāciju par citu atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas Regulai Nr. 1998/2006 un Komisijas Regulai Nr. 1535/2007, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī normatīvos aktus par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1535/2007.";

1.7. aizstāt 17.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "500 latu" ar skaitli un vārdu "711,44 euro";

1.8. aizstāt 17.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "750 latu" ar skaitli un vārdu "1067,15 euro";

1.9. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Lai saņemtu grantu, finansiālā atbalsta saņēmējs iesniedz Hipotēku bankā informāciju par jebkādu atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas Regulai Nr. 1998/2006 un Komisijas Regulai Nr. 1535/2007, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī normatīvos aktus par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1535/2007.";

1.10. izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu ietvaros saņemto finansiālo atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu. Finansiālais atbalsts vienam mikrouzņēmumam nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā vai Komisijas Regulas Nr. 1535/2007 3.panta 2.punktā noteikto apjomu.

20. Hipotēku banka atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1535/2007.";

1.11. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Finansiālā atbalsta saņēmējam saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1998/2006 piešķirtais de minimis atbalsts kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apjomu.";

1.12. svītrot 23.punktu;

1.13. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Finansiālā atbalsta līgumu noslēgšanas termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.4., 1.5., 1.7. un 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts

13.12.2013