Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1230

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 36.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma
106.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 175.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par katru nekustamo īpašumu nosaka šādā apmērā:

5.1. zemes īpašuma vai zemes un būvju īpašuma, vai būvju īpašuma, kura sastāvā ietilpst dzīvojamā māja (tajā skaitā ar to funkcionāli saistītās ēkas un būves), atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro);

5.2. zemes un būvju īpašuma vai būvju īpašuma, kura sastāvā ietilpst tikai nedzīvojamā ēka vai nedzīvojamās ēkas un ar tām saistītās inženierbūves, atsavināšana uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 2 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro), bet ne vairāk kā 42 686,15 euro;

5.3. īpašuma atsavināšana uz dāvinājuma līguma pamata – 3 % no nekustamā īpašuma vērtības (euro);

5.4. nekustamā īpašuma ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā – 1 % no kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmās nekustamā īpašuma ieguldījuma summas (euro);

5.5. dzīvokļa īpašuma atsavināšana juridiskai personai, kas veic komercdarbību, uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram – 6 % no dzīvokļa īpašuma vērtības (euro).

6. Valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, pusbrāļiem, pusmāsām, mazbērniem, mazmazbērniem un vecvecākiem par katru nekustamo īpašumu šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajos gadījumos nosaka 0,5 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības (euro).";

1.2. aizstāt 8.6.apakšpunktā vārdus "kadastrālais (inventarizācijas) novērtējums" ar vārdiem "kadastrālā vērtība";

1.3. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja atsavina daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai, atsavināmās daļas kadastrālā vērtība atbilst tās zemes vienības kadastrālai vērtībai (proporcionāli pievienotajai platībai), kurai pievieno šo daļu.";

1.4. aizstāt 9.punktā vārdus "kadastrālo (inventarizācijas) novērtējumu" ar vārdiem "kadastrālo vērtību";

1.5. aizstāt 11.punktā vārdus "maksājumu summu" ar vārdiem "pienākumu vērtības summu";

1.6. izteikt 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"14. Valsts nodevu par ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka 0,1 % apmērā no aizdevuma līguma summas vai līgumā, no kura izriet ar ķīlu nodrošinātā saistība, noteiktās galvenā prasījuma summas (euro).

15. Valsts nodevu par ķīlas tiesību grozījuma nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka 0,1 % apmērā no summas (euro), par kādu tiek palielināta aizdevuma summa.

16. Citos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 5. un 14.punktā, valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka 28,46 euro apmērā.";

1.7. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši vairāk nekā seši mēneši.";

1.8. aizstāt 17.9.apakšpunktā vārdus "Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu" ar vārdiem "Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu";

1.9. svītrot 17.12.apakšpunktu;

1.10. papildināt noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 16.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā."

2. Atcelt Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumus Nr.955 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 189.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
01.01.2014