Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1283

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 52.nr.; 2012, 72.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.6.apakšpunktu.

2. Izteikt 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. informācijas sabiedrība, elektroniskā pārvalde un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība."

3. Svītrot 4.1.7.apakšpunktu.

4. Izteikt 4.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.8. informācijas sabiedrība, elektroniskā pārvalde un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība."

5. Svītrot 4.1.9., 4.1.10. un 5.5.3.apakšpunktu.

6. Papildināt 5.6.2.apakšpunktu aiz vārda "principa" ar vārdiem "tajā skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas".

7. Izteikt 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. jomā, kas saistīta ar informācijas sabiedrību, elektronisko pārvaldi un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību (neattiecas uz publiskajiem fiksētajiem un mobilajiem elektronisko sakaru tīkliem, valsts aizsardzībai un drošībai paredzētajiem elektronisko sakaru tīkliem un tīkliem, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai):

5.7.1. informē un izglīto sabiedrību par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām un priekšrocībām, kā arī veicina to izmantošanu iestāžu rīcībā esošās informācijas un sniegto pakalpojumu saņemšanai;

5.7.2. veicina iestāžu vadības, valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju personāla un lietotāju zināšanas un prasmes izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas un priekšrocības, nodrošinot iestāžu funkciju izpildi un pakalpojumu sniegšanu;

5.7.3. pārrauga informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības politikas īstenošanu, nodrošinot tajā paredzēto pasākumu aktualizāciju, kā arī integrēšanu citu nozaru attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos;

5.7.4. veicina labas prakses izplatīšanu, kā arī izstrādā ieteikumus, vadlīnijas vai metodikas elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jautājumos, tajā skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plānošanā, uzskaitē, iepirkumu veikšanā, ieviešanā, uzturēšanā, koplietošanā, sadarbspējas nodrošināšanā, drošībā, attīstīšanā un optimizēšanā, kā arī to izmantošanā optimālai iestāžu funkciju izpildes organizēšanai un pakalpojumu klāsta un satura pilnveidošanai un pieejamības nodrošināšanai;

5.7.5. apkopo un uztur datus par elektronisko pārvaldi un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tajā skaitā elektroniskajiem pakalpojumiem, valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un informācijas sistēmām (arī valsts informācijas sistēmām), kā arī iestādēm nepieciešamā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta tehniskajiem un finanšu resursiem un cilvēkresursiem;

5.7.6. izstrādā, kā arī izvērtē citu iestāžu izstrādātos pasākumus un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošināšanai un optimizēšanai;

5.7.7. nodrošina informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības atbalsta pasākumu (tajā skaitā ārvalstu un Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu) ierosināšanu, plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, vadību, koordināciju, uzraudzību un kontroli;

5.7.8. nodrošina informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības politikas īstenošanai nepieciešamās valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju darbības koordināciju un to savstarpējās sadarbības organizēšanu starpnozaru (pārresoru) līmenī;".

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

15.11.2013