Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1179

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 61.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146.nr.; 2009, 143., 185.nr.; 2010, 108.nr.; 2011, 161.nr.; 2012, 96., 123.nr.; 2013, 163., 183.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7. un 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 74 686 338 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 64 233 387 lati un nacionālais publiskais finansējums - 10 452 951 lats.

7.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 7.punktā norādīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 20 616 189 lati. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 106 269 085 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 91 395 877 euro un nacionālais publiskais finansējums - 14 873 208 euro.

7.3 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 7.2 punktā norādīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 29 334 194 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.";

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Minimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 711 436 euro. Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 3 557 180 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus un nav mazāka par 50 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.";

1.4. aizstāt 25.punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.5. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atlasa projektus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu, kas ir 30 000 000 euro.";

1.6. aizstāt 55.14.apakšpunktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.7. papildināt noteikumus ar 88.punktu šādā redakcijā:

"88. Šo noteikumu 7. un 7.1 punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.";

1.8. aizstāt pielikuma C daļā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

2. Šo noteikumu 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

07.11.2013