Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1208

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 58.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma
84.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "lati" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.2. aizstāt 24.5.2.apakšpunktā vārdus "Latvijas Bankas noteiktais attiecīgās ārvalstu valūtas kurss" ar vārdiem "grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss";

1.3. izteikt 34.7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.7.4. saņemtā valūta, pārrēķināta euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa saimnieciskā darījuma dienā;";

1.4. izteikt 39.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.6. grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss euro saimnieciskā darījuma dienā;";

1.5. izteikt 40.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.4. saņemtās ārvalstu valūtas summa, grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss pret euro attiecīgajā kazino darba dienā un summa euro par katru kazino iekasēto ārvalstu valūtas veidu (to iegūst, reizinot iekasētās valūtas summu ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pret euro);";

1.6. aizstāt 1.pielikumā apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR";

1.7. izteikt 1.pielikuma 3.tabulu šādā redakcijā:

"3.tabula

Inkasācija

Nr.
p.k.

Maksājumu līdzeklis

Summa ciparos

Grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss

Summa (EUR)

1.

EUR

     

2.

USD

     

3.

Norēķinu kartes

     
 

Kopā:

X

X

"

1.8. aizstāt 2. un 3.pielikumā apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR";

1.9. izteikt 3.pielikuma B daļu šādā redakcijā:

"B daļa - Nauda
 
Nomināls

Atvēršana

     

Nomināls

Aizvēršana

     

skaits

summa (EUR)

     

skaits

summa (EUR)

     

500

     

   

500

     

   

200

       

200

       

100

       

100

       

50

       

50

       

20

       

20

       

10

    5  

10

    5A  

5

       

5

       

2

       

2

       

1

       

1

       

0,5

       

0,5

       

centi

       

centi

       
                     

Nauda kopā

    6    

Nauda kopā

    6A"    

1.10. aizstāt 4., 5., 6., 8., un 9. pielikumā apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR";

1.11. izteikt 9.pielikuma 3.tabulu šādā redakcijā:

"3. Valūta

 

Skaits

Kurss

Euro

USD

     
       
       
       
     

"

1.12. aizstāt 10.pielikumā apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014