Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.27

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 28.5.apakšpunktā un 1.pielikumā vārdus "Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 1.pielikumā vārdus un skaitļus "Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050" ar vārdiem un skaitļiem "Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 "Grozījumi Rīgas domes 18.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 18.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek noteikts, ka turpmāk pieteikums par nekustamā īpašuma atbilstību saistošo noteikumu 4.11.apakšpunkta nosacījumiem iesniedzams nevis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, bet gan Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde turpmāk izvērtēs iepriekšminēto pieteikumu un nepieciešamības gadījumā veiks attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2013.gada 10.jūnijā starp Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu noslēgta savstarpēja vienošanās par vides funkciju, kas saistītas ar īpaši aizsargājamo teritoriju uzraudzību un apsaimniekošanu, deleģēšanu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam. Tādējādi ar grozījumiem tiek nodrošināts, lai saistošajos noteikumos tiktu ietverta precīza un pareiza informācija par to Rīgas domes struktūrvienību, kura faktiski veiks darbības, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu grozījumi pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu projekta izstrādē netika veiktas, jo grozījumi nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

31.10.2013