Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 8. maija noteikumus Nr. 262 "Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1138

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 40.§)
Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma
107.7 panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka notariālā izpildu akta paraugu (pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.1138

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)
Latvijas Republika

 

apgabaltiesa

(nosaukums)

 
 
Zvērināts(-a) notārs(-e)  
 

(vārds un uzvārds)

 

Reģistra Nr. 

 


Notariālais izpildu akts

 

(notariālā izpildu akta taisīšanas gads, diena un mēnesis)

 
Es, zvērināts(-a) notārs(-e)   ,
 

(vārds un uzvārds)

 
 
savā prakses vietā   ,
 

(adrese)

 
 

ar šo notariālo izpildu aktu nododu piespiedu izpildei saistību, kura izriet no zvērināta(-as) notāra(-es)

 

(vārds, uzvārds)

 
 

taisītā notariālā akta Nr.

  un kuras

(notariālā akta taisīšanas gads, diena un mēnesis)

     
 
izpildes termiņš ir iestājies   .
 

(notariālajā aktā noteiktais saistības vai tās daļas izpildes termiņš)

 
 
Notariālais akts iesniegts man   tā nodošanai
 

(notariālā akta iesniegšanas gads, diena un mēnesis)

 

piespiedu izpildei.

Izpildāmā saistība  
 

(notariālajā aktā noteiktā saistība, apmērs, kādā tā ir izpildāma)

 
Pamatsumma/saistības priekšmets  
 
Līgumsods  
 

(līgumsoda kopsumma, tās aprēķins un laikposms, par kādu līgumsods piedzenams)

 
Procenti  
 

(nolīgto vai likumā noteikto procentu summa, to aprēķins un laikposms, par kādu procenti piedzenami)

 
Piedzenamā summa kopā  
 
Kredītiestādes nosaukums un konta numurs, kurā veicama samaksa  
   
 
Persona, pret kuru vēršama piedziņa  
 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   

(personas kods un dzīvesvieta vai reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

 
Persona, kuras labā izpildāma saistība  
 

(vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

 

(personas kods un dzīvesvieta vai reģistrācijas numurs un juridiskā adrese )

 
Notariālais izpildu akts izpildāms1  
 

(notariālā izpildu akta izpildes vieta (tiesas apgabals))

 
Amata atlīdzība    
 

(summa, valūta)

 
     
Citas iekasētās summas (norādot atšifrējumu)    
 

(summa, valūta)

 
 
PVN2    
 

(summa, valūta)

 
 
Valsts nodeva    
 

(summa, valūta)

 

 
Kopā    
 

(summa, valūta)

 

Ja parādnieks uzskata, ka kreditora prasījums par saistību izpildi ir nepamatots, viņš var celt prasību Civilprocesa likuma 406.pantā noteiktajā kārtībā.

Zvērināts(-a) notārs(-e)      
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīmes.

1 Notariālā izpildu akta izpildes vietu (tiesas apgabalu) norāda, ja tiek izsniegti vairāki notariālie izpildu akti un izpilde izdarāma dažādās vietās.

2 Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto likmi.

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs Jānis Bordāns
01.11.2013