Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.999

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 90.§)
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu un Publisko aģentūru likuma 5. panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 794)

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Civilās aviācijas aģentūra publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

3. Ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ieskaita Civilās aviācijas aģentūras kontos Valsts kasē.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.426 "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86.nr.).

5. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

6. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.999
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 5.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.999
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 794)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

I. Civilās aviācijas personāls

1. Gaisa kuģa apkalpes locekļa apliecības izsniegšana, atjaunošana, derīguma termiņa pagarināšana, gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa profesionalitātes pārbaude un kvalifikācijas atzīmes izdarīšana*
1.1. gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.1.1. studentpilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.1.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.1.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām apliecība

35,57

0,00

35,57

1.1.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.1.5. planiera pilots apliecība

42,69

0,00

42,69

1.1.6. brīvā balona pilots apliecība

42,69

0,00

42,69

1.1.7. privātpilots apliecība

56,91

0,00

56,91

1.1.8. komercpilots apliecība

142,29

0,00

142,29

1.1.9. daudzpilotu apkalpes pilots apliecība

156,52

0,00

156,52

1.1.10. aviolīniju transporta pilots apliecība

170,74

0,00

170,74

1.1.11. lidotājs inženieris apliecība

156,52

0,00

156,52

1.1.12. lidotājs stūrmanis apliecība

142,29

0,00

142,29

1.1.13. lidotājs radiotelefona operators apliecība

142,29

0,00

142,29

1.2. teorētiskie eksāmeni (pirmreizēji vai atkārtoti)
1.2.1. deltaplāna/motodeltaplāna pilots viens eksāmena priekšmets

14,23

0,00

14,23

1.2.2. ultraviegla gaisa kuģa pilots viens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

1.2.3. planiera pilots viens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

1.2.4. brīvā balona pilots viens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

1.2.5. privātpilots viens eksāmena priekšmets

28,46

0,00

28,46

1.2.6. komercpilots viens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.7. aviolīniju transporta pilots viens eksāmena priekšmets

56,91

0,00

56,91

1.2.8. lidotājs inženieris viens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.9. lidotājs stūrmanis viens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.10. lidotājs radiotelefona operators viens eksāmena priekšmets

49,80

0,00

49,80

1.2.11. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme viens eksāmena priekšmets

42,69

0,00

42,69

1.2.12. angļu valodas prasmes pārbaude saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1.pielikuma 1.2.9.punktu
1.2.12.1. līdz 3.prasmes līmenim eksāmens

71,14

0,00

71,14

1.2.12.2. 4.prasmes līmenis eksāmens

99,60

0,00

99,60

1.2.12.3. 5.prasmes līmenis eksāmens

120,94

0,00

120,94

1.2.12.4. 6.prasmes līmenis eksāmens

142,29

0,00

142,29

1.2.13. teorētiskais eksāmens, lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām viens eksāmena priekšmets

56,91

0,00

56,91

1.2.14. teorētiskais eksāmens, lai apliecību atzītu par derīgu saskaņā ar Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL) šādās jomās
1.2.14.1. komerciālā un cita profesionālā darbība viens eksāmena priekšmets

56,91

0,00

56,91

1.2.14.2. privātpilots ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmi viens eksāmena priekšmets

14,23

0,00

14,23

1.2.14.3. brīvā balona, planiera, ultraviegla gaisa kuģa pilots, deltaplāna/motodeltaplāna pilots viens eksāmena priekšmets

14,23

0,00

14,23

1.2.14.4. lidotājs stūrmanis un lidotājs radiotelefona operators viens eksāmena priekšmets

42,69

0,00

42,69

1.3. praktiskais eksāmens, ko aviācijas personāls kārto pie valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoriem
1.3.1. deltaplāna/motodeltaplāna pilots novērtējums lidojumā

14,23

0,00

14,23

1.3.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām novērtējums lidojumā

28,46

0,00

28,46

1.3.3. ultraviegla gaisa kuģa pilots novērtējums lidojumā

42,69

0,00

42,69

1.3.4. planiera pilots novērtējums lidojumā

85,37

0,00

85,37

1.3.5. brīvā balona pilots novērtējums lidojumā

71,14

0,00

71,14

1.3.6. privātpilots novērtējums lidojumā

120,94

0,00

120,94

1.3.7. komercpilots novērtējums lidojumā

256,12

0,00

256,12

1.3.8. aviolīniju transporta pilots novērtējums lidojumā

313,03

0,00

313,03

1.3.9. aviolīniju transporta pilots novērtējums lidojumu trenažierī

199,20

0,00

199,20

1.3.10. lidotājs inženieris novērtējums lidojumā

227,66

0,00

227,66

1.3.11. lidotājs inženieris novērtējums lidojumu trenažierī

170,74

0,00

170,74

1.3.12. lidotājs stūrmanis novērtējums lidojumā

184,97

0,00

184,97

1.3.13. lidotājs stūrmanis novērtējums lidojumu trenažierī

142,29

0,00

142,29

1.3.14. lidotājs radiotelefona operators novērtējums lidojumā

184,97

0,00

184,97

1.3.15. lidotājs radiotelefona operators novērtējums lidojumu trenažierī

142,29

0,00

142,29

1.3.16. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme novērtējums lidojumā

256,12

0,00

256,12

1.3.17. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme novērtējums lidojumā

313,03

0,00

313,03

1.3.18. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme novērtējums lidojumu trenažierī

199,20

0,00

199,20

1.3.19. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgu novērtējums lidojumā

313,03

0,00

313,03

1.3.20. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgu novērtējums lidojumu trenažierī

199,20

0,00

199,20

1.3.21. atkārtots eksāmens (viena pārbaudes daļa) šādās jomās
1.3.21.1. deltaplāna/motodeltaplāna pilots novērtējums lidojumā

10,67

0,00

10,67

1.3.21.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām novērtējums lidojumā

21,34

0,00

21,34

1.3.21.3. ultraviegla gaisa kuģa pilots novērtējums lidojumā

32,01

0,00

32,01

1.3.21.4. planiera pilots novērtējums lidojumā

64,03

0,00

64,03

1.3.21.5. brīvā balona pilots novērtējums lidojumā

53,36

0,00

53,36

1.3.21.6. privātpilots novērtējums lidojumā

90,71

0,00

90,71

1.3.21.7. komercpilots novērtējums lidojumā

192,09

0,00

192,09

1.3.21.8. aviolīniju transporta pilots novērtējums lidojumā

234,77

0,00

234,77

1.3.21.9. aviolīniju transporta pilots novērtējums lidojumu trenažierī

149,40

0,00

149,40

1.3.21.10. lidotājs inženieris novērtējums lidojumā

170,74

0,00

170,74

1.3.21.11. lidotājs inženieris novērtējums lidojumu trenažierī

128,06

0,00

128,06

1.3.21.12. lidotājs stūrmanis novērtējums lidojumā

138,73

0,00

138,73

1.3.21.13. lidotājs stūrmanis novērtējums lidojumu trenažierī

106,72

0,00

106,72

1.3.21.14. lidotājs radiotelefona operators novērtējums lidojumā

138,73

0,00

138,73

1.3.21.15. lidotājs radiotelefona operators novērtējums lidojumu trenažierī

106,72

0,00

106,72

1.3.21.16. instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme novērtējums lidojumā

192,09

0,00

192,09

1.3.21.17. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme novērtējums lidojumā

234,77

0,00

234,77

1.3.21.18. gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīme novērtējums lidojumu trenažierī

149,40

0,00

149,40

1.3.21.19. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgu novērtējums lidojumā

234,77

0,00

234,77

1.3.21.20. lidojumu veikšanas prasmes/profesionalitātes pārbaude (Skill Test/Proficiency Check), lai nacionālo apliecību apmainītu pret apliecību, kas atbilst Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajām Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-FCL), vai apliecību, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, vai lai atzītu apliecību par derīgu novērtējums lidojumu trenažierī

149,40

0,00

149,40

1.4. kvalifikācijas atzīmju, atļauju, apstiprinājumu un norīkojumu izsniegšana papildus 1.1.apakšpunktā minētajam
1.4.1. katra papildu kvalifikācijas atzīme
1.4.1.1. par klasi kvalifikācijas atzīme

49,80

0,00

49,80

1.4.1.2. par tipu; instrumentālie lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība kvalifikācijas atzīme

71,14

0,00

71,14

1.4.2. nakts lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība kvalifikācijas atzīme

35,57

0,00

35,57

1.4.3. speciālie lidojumi (piemēram, planiera buksēšana, akrobātiskie lidojumi) apstiprinājums

35,57

0,00

35,57

1.4.4. ieraksta par ierobežojumiem svītrošana no apliecības kvalifikācijas atzīme

42,69

0,00

42,69

1.4.5. instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)* kvalifikācijas atzīme

49,80

0,00

49,80

1.4.6. ieraksts apliecībā par angļu valodas 4., 5. vai 6.prasmes līmeni kvalifikācijas atzīme

28,46

0,00

28,46

1.5. citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī izsniegtās gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmju atzīšana par derīgām lidojumiem ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi − derīguma sertifikāts (Certificate of validation)
1.5.1. derīguma sertifikāta noformēšana (ar vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.5.1.1. privātpilots, brīvā balona, planiera, ultraviegla gaisa kuģa pilots, deltaplāna/motodeltaplāna pilots derīguma sertifikāts (apliecība)

21,34

0,00

21,34

1.5.1.2. pārējais personāls nekomerciāliem lidojumiem derīguma sertifikāts (apliecība)

42,69

0,00

42,69

1.5.1.3. brīvā balona, planiera, deltaplāna/motodeltaplāna pilots komerclidojumiem derīguma sertifikāts (apliecība)

42,69

0,00

42,69

1.5.1.4. pārējais personāls komerclidojumiem derīguma sertifikāts (apliecība)

64,03

0,00

64,03

1.5.2. papildu kvalifikācijas atzīme (klases, tipa, instrumentālo lidojumu), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība kvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.5.3. nakts lidojumi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība kvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.5.4. speciālie lidojumi (piemēram, planiera buksēšana, desantēšana, izmēģinājuma lidojumi) apstiprinājums

21,34

0,00

21,34

1.5.5. instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas) kvalifikācijas atzīme

35,57

0,00

35,57

1.5.6. privātpilota apliecības īpašnieka pārbaude nakts lidojumu veikšanai kvalifikācijas atzīme

113,83

0,00

113,83

1.5.7. privātpilota apliecības īpašnieka pārbaude instrumentālo lidojumu veikšanai kvalifikācijas atzīme

256,12

0,00

256,12

1.6. apliecību un kvalifikācijas atzīmju atjaunošana, papildināšana un derīguma termiņa pagarināšana
1.6.1. apliecības derīguma termiņa pagarināšana
1.6.1.1. studentpilots apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.1.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.1.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām apliecība

17,79

0,00

17,79

1.6.1.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.1.5. planiera pilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.1.6. brīvā balona pilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.1.7. privātpilots apliecība

28,46

0,00

28,46

1.6.1.8. komercpilots apliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.1.9. aviolīniju transporta pilots apliecība

85,37

0,00

85,37

1.6.1.10. lidotājs inženieris apliecība

78,26

0,00

78,26

1.6.1.11. lidotājs stūrmanis apliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.1.12. lidotājs radiotelefona operators apliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.2. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no iepriekšējās apliecības kvalifikācijas atzīme apliecībā

21,34

0,00

21,34

1.6.3. jaunas apliecības izsniegšana iepriekšējās apliecības derīguma termiņa laikā (tās nozaudēšanas, fiziskās nolietošanās vai cita iemesla dēļ)
1.6.3.1. studentpilots apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.3.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.3.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām apliecība

17,79

0,00

17,79

1.6.3.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.3.5. planiera pilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.3.6. brīvā balona pilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.6.3.7. privātpilots apliecība

28,46

0,00

28,46

1.6.3.8. komercpilots apliecība

71,14

0,00

71,14

1.6.3.9. aviolīniju transporta pilots apliecība

85,37

0,00

85,37

1.6.3.10. lidotājs inženieris* apliecība

78,26

0.00

78,26

1.6.3.11. lidotājs stūrmanis apliecība

71,14

0.00

71,14

1.6.3.12. lidotājs radiotelefona operators apliecība

71,14

0.00

71,14

1.6.3.13. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība kvalifikācijas atzīme

21,34

0.00

21,34

1.6.4. apliecības izsniegšana, pamatojoties uz iepriekšējo apliecību un kvalifikācijas atzīmēm, saskaņā ar tiesību aktu prasībām (piemēram, datu izmaiņu dēļ)
1.6.4.1. studentpilots apliecība

6,40

0,00

6,40

1.6.4.2. deltaplāna/motodeltaplāna pilots apliecība

6,40

0,00

6,40

1.6.4.3. deltaplāna/motodeltaplāna pilots ar instruktora tiesībām apliecība

10,67

0,00

10,67

1.6.4.4. ultraviegla gaisa kuģa pilots apliecība

6,40

0,00

6,40

1.6.4.5. planiera pilots apliecība

12,81

0,00

12,81

1.6.4.6. brīvā balona pilots apliecība

12,81

0,00

12,81

1.6.4.7. privātpilots apliecība

17,07

0,00

17,07

1.6.4.8. komercpilots apliecība

42,69

0,00

42,69

1.6.4.9. aviolīniju transporta pilots apliecība

51,22

0,00

51,22

1.6.4.10. lidotājs inženieris apliecība

46,95

0,00

46,95

1.6.4.11. lidotājs stūrmanis apliecība

42,69

0,00

42,69

1.6.4.12. lidotājs radiotelefona operators apliecība

42,69

0,00

42,69

1.6.4.13. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība kvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.6.5. kvalifikācijas atzīmes atjaunošana vai derīguma termiņa pagarināšana
1.6.5.1. kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā kvalifikācijas atzīme

21,34

0,00

21,34

1.6.5.2. kvalifikācijas atzīmes atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā kvalifikācijas atzīme

35,57

0,00

35,57

1.7. Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) apliecības izsniegšana
1.7.1. iekļaujot vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi
1.7.1.1. studentpilots apliecība

21,34

0,00

21,34

1.7.1.2. privātpilots apliecība

56,91

0,00

56,91

1.7.1.3. komercpilots apliecība

142,29

0,00

142,29

1.7.1.4. daudzpilotu apkalpes pilota apliecība apliecība

156,52

0,00

156,52

1.7.1.5. aviolīniju transporta pilots apliecība

170,74

0,00

170,74

1.7.1.6. lidotājs inženieris apliecība

156,52

0,00

156,52

1.7.2. papildu maksa par derīgas kvalifikācijas atzīmes (kas nav apliecības pamatsastāvdaļa) ierakstu apliecībā no iepriekšējās apliecības kvalifikācijas atzīme apliecībā

21,34

0,00

21,34

2. Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, papildu kvalifikācijas atzīme*
2.1. tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana apliecība

42,69

0,00

42,69

2.2. teorētiskais eksāmens viens eksāmena priekšmets

21,34

0,00

21,34

2.3. atkārtots teorētiskais eksāmens viens eksāmena priekšmets

42,69

0,00

42,69

2.4. tehniskās apkopes personāla apliecības derīguma termiņa pagarināšana apliecība

21,34

0,00

21,34

2.5. papildu kvalifikācijas atzīmes izdarīšana kvalifikācijas atzīme

42,69

0,00

42,69

3. Gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības, kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana, apliecības atjaunošana*
3.1. gaisa satiksmes vadības dispečera mācekļa apliecības izsniegšana apliecība

7,11

0,00

7,11

3.2. gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības pirmreizēja izsniegšana apliecība

42,69

0,00

42,69

3.3. gaisa satiksmes vadības dispečera kvalifikācijas atzīmes izsniegšana apliecība

21,34

0,00

21,34

3.4. gaisa satiksmes vadības dispečera kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana apliecība

14,23

0,00

14,23

3.5. gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības atjaunošana apliecība

35,57

0,00

35,57

4. Mācību kursu reģistrēšana, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību iestāžu programmu novērtēšana un apliecību, sertifikātu, apstiprinājumu izsniegšana, instruktoru norīkošana
4.1. pamatmaksa par pirmo pārbaudi un apliecības/sertifikāta izsniegšanu*
4.1.1. privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana reģistrācijas apliecība

384,17

0,00

384,17

4.1.2. lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana sertifikāts

860,84

0,00

860,84

4.1.3. tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana sertifikāts

860,84

0,00

860,84

4.1.4. tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam sertifikāts

860,84

0,00

860,84

4.1.5. tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa sertifikāts

170,74

0,00

170,74

4.2. mācību programmās par katru sākotnējo un papildu kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem*
4.2.1. gaisa kuģa tipam klasē apstiprinājums

106,72

0,00

106,72

4.2.2. gaisa kuģa klasei apstiprinājums

206,32

0,00

206,32

4.2.3. gaisa kuģa tipam
4.2.3.1. līdz 10000 kg apstiprinājums

199,20

0,00

199,20

4.2.3.2. no 10001 kg līdz 20000 kg apstiprinājums

398,40

0,00

398,40

4.2.3.3. no 20001 kg līdz 50000 kg apstiprinājums

604,72

0,00

604,72

4.2.3.4. no 50001 kg līdz 100000 kg apstiprinājums

803,92

0,00

803,92

4.2.3.5. vairāk nekā 100000 kg apstiprinājums

1038,70

0,00

1038,70

4.2.4. modulārā instrumentālo lidojumu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

426,86

0,00

426,86

4.2.5. modulārā komercpilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

426,86

0,00

426,86

4.2.6. modulārā aviolīniju transporta pilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

853,72

0,00

853,72

4.2.7. integrētā instrumentālo lidojumu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

711,44

0,00

711,44

4.2.8. integrētā komercpilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

711,44

0,00

711,44

4.2.9. integrētā aviolīniju transporta pilotu apmācības kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

1422,87

0,00

1422,87

4.3. aviācijas sportistu programmu apstiprināšana* apstiprinājums

71,14

0,00

71,14

4.4. mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās*
4.4.1. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem apstiprinājums

199,20

0,00

199,20

4.4.2. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem apstiprinājums

256,12

0,00

256,12

4.4.3. pārējās disciplīnas (katra) apstiprinājums

298,80

0,00

298,80

4.5. mācību kursu organizēšana
4.5.1. instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa) viena persona

256,12

53,78

309,90

4.5.2. instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa) viena persona

128,06

26,89

154,95

4.5.3. eksaminētāju kurss (dalības maksa) viena persona

71,14

14,94

86,08

4.6. jebkuras kategorijas lidojumu/navigācijas trenažiera (kas sertificēts citās valstīs, izņemot Apvienoto aviācijas institūciju − JAA sertifikātu) apstiprinājuma izsniegšana*
4.6.1. vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

99,60

0,00

99,60

4.6.2. daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

384,17

0,00

384,17

4.6.3. apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa apstiprinājums

170,74

0,00

170,74

4.6.4. vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana apstiprinājums

49,80

0,00

49,80

4.6.5. daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana apstiprinājums

192,09

0,00

192,09

4.6.6. apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa apstiprinājums

85,37

0,00

85,37

4.7. instruktora norīkošana*
4.7.1. lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana norīkojums

78,26

0,00

78,26

4.7.2. instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude) norīkojums

42,69

0,00

42,69

4.8. mācību kursu, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju, mācību iestāžu programmu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana*
4.8.1. privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana sertifikāts

192,09

0,00

192,09

4.8.2. lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana sertifikāts

430,42

0,00

430,42

4.8.3. tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana sertifikāts

430,42

0,00

430,42

4.8.4. tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam sertifikāts

430,42

0,00

430,42

4.8.5. tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa sertifikāts

85,37

0,00

85,37

4.8.6. mācību programmās par katru kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem
4.8.6.1. gaisa kuģa tipam klasē apliecība

53,36

0,00

53,36

4.8.6.2. gaisa kuģa klasei apliecība

103,16

0,00

103,16

4.8.6.3. gaisa kuģa tipam
4.8.6.3.1. līdz 10000 kg apliecība

99,60

0,00

99,60

4.8.6.3.2. no 10001 kg līdz 20000 kg apliecība

199,20

0,00

199,20

4.8.6.3.3. no 20001 kg līdz 50000 kg apliecība

302,36

0,00

302,36

4.8.6.3.4. no 50001 kg līdz 100000 kg apliecība

401,96

0,00

401,96

4.8.6.3.5. vairāk nekā 100000 kg apliecība

519,35

0,00

519.35

4.8.7. modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

213,43

0,00

213,43

4.8.8. modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

213,43

0,00

213,43

4.8.9. modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

426,86

0,00

426,86

4.8.10. integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

355,72

0,00

355,72

4.8.11. integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

355,72

0,00

355,72

4.8.12. integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana apstiprinājums

711,44

0,00

711,44

4.8.13. aviācijas sportistu programmu apstiprināšana apstiprinājums

35,57

0,00

35,57

4.8.14. mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās
4.8.14.1. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem apstiprinājums

99,60

0,00

99,60

4.8.14.2. radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem apstiprinājums

128,06

0,00

128,06

4.8.14.3. pārējās disciplīnās (katra) apstiprinājums

149,40

0,00

149,40

5. Apliecības (sertifikāta) izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana, apliecības (sertifikāta) atjaunošana civilās aviācijas medicīnas jomā
5.1. Aviācijas medicīnas centra sertifikāta izsniegšana (pirmreizēja izsniegšana uz vienu gadu vai atjaunošana vairāk nekā divus gadus pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām)* sertifikāts

711,43

0,00

711,43

5.2. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta izsniegšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei* sertifikāts

42,69

0,00

42,69

5.3. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta izsniegšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību I, II un III klasei* sertifikāts

64,03

0,00

64,03

5.4. medicīniskā atzinuma izsniegšana, pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksaminētāja iesniegtajiem veselības pārbaudes rezultātiem* medicīniskais atzinums

9,96

0,00

9,96

5.5. aviācijas medicīnas eksaminētāja mācību kursu sertifikāta izsniegšana par kursu apmeklējumu
5.5.1. mācību kursu sertifikāta izsniegšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (60 stundu kurss)* sertifikāts

426,86

0,00

426,86

5.5.2. mācību kursu sertifikāta izsniegšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (60 stundu papildu kurss)* sertifikāts

711,44

0,00

711,44

5.5.3. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (60 stundu kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti dalības maksa vienai personai

426,86

89,64

516,50

5.5.4. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (60 stundu papildu kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti dalības maksa vienai personai

569,15

119,52

688,67

5.5.5. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei (kvalifikācijas uzturēšanas kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti dalības maksa vienai personai

213,43

44,82

258,25

5.5.6. lekciju kurss veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei (kvalifikācijas uzturēšanas kurss), ja kursu vada valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" speciālisti dalības maksa vienai personai

284,57

59,76

344,33

5.6. Aviācijas medicīnas centram izsniegtā sertifikāta darbības termiņa pagarināšana (uz trim gadiem bez ierobežojumiem)* sertifikāts

426,86

0,00

426,86

5.7. Aviācijas medicīnas centram izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa atjaunošana laikā līdz diviem gadiem pēc tā derīguma termiņa beigām (sertifikātu izsniedz uz 1 gadu)* sertifikāts

426,86

0,00

426,86

5.8. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei* sertifikāts

28,46

0,00

28,46

5.9. autorizēta aviācijas medicīnas eksaminētāja sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana medicīniskā atzinuma pārbaudēm par veselības stāvokļa atbilstību I, II un III klasei* sertifikāts

42,69

0,00

42,69

5.10. aviācijas medicīnas eksaminētāja kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību II un III klasei* sertifikāts

213,43

0,00

213,43

5.11. aviācijas medicīnas eksaminētāja kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana veselības pārbaudes veikšanai, lai sniegtu medicīnisko atzinumu par veselības stāvokļa atbilstību I klasei* sertifikāts

355,72

0,00

355,72

II. Gaisa kuģu ekspluatācija

6. Komerciālā gaisa transporta pakalpojumu sniedzēju (gaisa pārvadājumi) novērtēšana, sertifikātu izsniegšana, sertifikātu derīguma termiņa pagarināšana un grozījumu izdarīšana sertifikātā, atļauju izsniegšana speciālo aviācijas darbu veikšanai un sertificēto gaisa transporta pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība*
6.1. gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana atzinums

860,84

0,00

860,84

6.2. gaisa kuģa ekspluatanta darbspējas novērtēšana un gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana uz 1 gadu apliecība

6893,81

0,00

6893,81

6.3. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana gaisa taksometra pakalpojumu veikšanai (celtspēja līdz 5700 kg, sēdvietu skaits − līdz 10) uz 1 gadu apliecība

2582,51

0,00

2582,51

6.4. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana speciālo aviācijas darbu veikšanai uz 1 gadu apliecība

2582,51

0,00

2582,51

6.5. atļaujas izsniegšana speciālo aviācijas sezonas darbu veikšanai (ne vairāk kā četrus mēnešus gadā) apliecība

860,84

0,00

860,84

6.6. ar atbildību par gaisa kuģa lidojumu drošību saistīto gaisa kuģa īres līguma noteikumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana atļauja

85,37

0,00

85,37

6.7. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības derīguma termiņa pagarināšana (atbilstoši pilnu laiku nodarbināto darbinieku skaitam)
6.7.1. 5 līdz 10 darbinieki apliecība

426,86

0,00

426,86

6.7.2. 10 līdz 20 darbinieki apliecība

1422,87

0,00

1422,87

6.7.3. vairāk nekā 20 darbinieki apliecība

2845,74

0,00

2845,74

6.8. gaisa kuģa ekspluatanta apliecības derīguma termiņa pagarināšana gaisa taksometra pakalpojumu sniegšanai (celtspēja līdz 5700 kg, sēdvietu skaits − līdz 10) vai speciālo aviācijas darbu veikšanai apliecība

860,84

0,00

860,84

6.9. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu apstiprināšana
6.9.1. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījuma pirmreizēja izskatīšana atzinums

71,14

0,00

71,14

6.9.2. gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījuma atkārtota izskatīšana grozījumu apstiprinājums

142,29

0,00

142,29

6.10. grozījuma izdarīšana gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā atzinums

156,52

0,00

156,52

6.11. gaisa kuģa ekspluatanta darbības uzraudzība ārpus Latvijas, ja šāda darbība tiek veikta ārpus Eiropas reģiona ilgāk par trim mēnešiem gadā, − gada maksa atzinums

1422,87

0,00

1422,87

6.12. lidojuma apkalpes locekļa profesionalitātes pārbaude saskaņā ar Vienotajām aviācijas prasībām (JAR-OPS) atzinums

99,60

0,00

99,60

7. Vispārējas nozīmes aviācijas uzraudzība un atļauju izsniegšana*
7.1. pieteikumu izskatīšana un atļauju izsniegšana dalībai aviācijas skatē atļauja

14,23

0,00

14,23

7.2. korporatīvās aviācijas uzraudzība atzinums

113,83

0,00

113,83

III. Lidlauki un aeronavigācija

8. Lidlauka pārbaude, sertifikāta izsniegšana, tā derīguma termiņa pagarināšana un grozījumu izdarīšana sertifikātā*
8.1. lidlauka pirmreizējā pārbaude un sertifikāta izsniegšana
8.1.1. vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauki apliecība

113,83

0,00

113,83

8.1.2. vizuālo lidojumu lidlauki apliecība

498,01

0,00

498,01

8.1.3. neprecīzas nolaišanās lidlauki apliecība

3557,18

0,00

3557,18

8.1.4. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) I kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki apliecība

7114,36

0,00

7114,36

8.1.5. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) II kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki apliecība

12805,85

0,00

12805,85

8.2. lidlauka sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
8.2.1. vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauki apliecība

56,91

0,00

56,91

8.2.2. vizuālo lidojumu lidlauki apliecība

249,00

0,00

249,00

8.2.3. neprecīzas nolaišanās lidlauki apliecība

1778,59

0,00

1778,59

8.2.4. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) I kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki apliecība

3557,18

0,00

3557,18

8.2.5. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) II kategorijas precīzas nolaišanās lidlauki apliecība

6402,92

0,00

6402,92

8.3. grozījumu apstiprināšana lidlauka ekspluatācijas instrukcijā
8.3.1. vispārējās aviācijas lidlauki apstiprinājums

14,23

0,00

14,23

8.3.2. pārējie lidlauki apstiprinājums

71,14

0,00

71,14

8.4. lidlauka būves vai pārbūves projekta apstiprināšana apstiprinājums

42,69

0,00

42,69

8.5. pieprasīta lidlauka inspekcija atzinums

42,69

0,00

42,69

9. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecība, ierīkošana un izvietošana (izņemot no valsts budžeta finansētās institūcijas) saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 41.pantu*
9.1. gaisa kuģiem bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošana atļauja

106,72

0,00

106,72

9.2. atzinums par objekta derīgumu ekspluatācijai no lidojumu drošības prasību viedokļa atzinums

199,20

0,00

199,20

10. Gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzēja novērtēšana un sertifikāta izsniegšana, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, jauna zemes radiotehniskā aprīkojuma tehniskā uzdevuma dokumentācijas izvērtēšana*
10.1. gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības darbspējas pārbaude un sertifikāta izsniegšana sertifikāts

6900,93

0,00

6900,93

10.2. gaisa satiksmes vadības komercsabiedrības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana sertifikāts

3450,46

0,00

3450,46

10.3. jauna zemes radiotehniskā aprīkojuma tehniskā uzdevuma dokumentācijas izvērtēšana atzinums

640,29

0,00

640,29

IV. Lidotspēja

11. Gaisa kuģa lidotspējas tehniskā novērtēšana, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un tās derīguma termiņa pagarināšana*
11.1. gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un tās derīguma termiņa pagarināšana, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
11.1.1. līdz 700 kg apliecība

71,14

0,00

71,14

11.1.2. no 701 kg līdz 5700 kg apliecība

213,43

0,00

213,43

11.1.3. no 5701 kg līdz 15000 kg apliecība

1280,58

0,00

1280,58

11.1.4. no 15001 kg līdz 100000 kg apliecība

1778,59

0,00

1778,59

11.1.5. vairāk nekā 100000 kg apliecība

2988,03

0,00

2988,03

11.2. atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanai atļauja

71,14

0,00

71,14

11.3. gaisa kuģa eksporta apliecības izsniegšana par tā derīgumu lidojumiem, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
11.3.1. līdz 700 kg apliecība

25,61

0,00

25,61

11.3.2. no 701 kg līdz 5700 kg apliecība

71,14

0,00

71,14

11.3.3. no 5701 kg līdz 15000 kg apliecība

455,32

0,00

455,32

11.3.4. no 15001 kg līdz 100000 kg apliecība

711,44

0,00

711,44

11.3.5. lielāka par 100000 kg apliecība

981,78

0,00

981,78

12. Tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana, apliecības izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana, kvalifikācijas atzīmes*
12.1. gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas darboties spējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana apliecība

996,01

0,00

996,01

12.2. papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi un ikgadējā maksa par kvalifikācijas atzīmes uzturēšanu
12.2.1. A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) − bāzes tehniskā apkope apliecība

227,66

0,00

227,66

12.2.2. A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) − līnijas tehniskā apkope apliecība

128,06

0,00

128,06

12.2.3. B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme* apliecība

128,06

0,00

128,06

12.2.4. A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīme (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg) apliecība

128,06

0,00

128,06

12.3. gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana, ikgadējā uzraudzība un gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā apliecība/audita ziņojums

1138,30

0,00

1138,30

12.4. papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu gaisa kuģu tipa apliecība

498,01

0,00

498,01

12.5. grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā katra grozījuma apstiprinājums/atzinums

227,66

0,00

227,66

12.6. papildu (atkārtota) pārbaude pēc sākotnējā novērtēšanā vai uzraudzības gaitā konstatēto neatbilstību novēršanas vienas neatbilstības pārbaude

71,14

0,00

71,14

12.7. ārvalstīs esošas Latvijas gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (papildus minētajam pakalpojumu saņēmējs no saviem līdzekļiem sedz valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektoru ceļa un viesnīcas izdevumus) audita ziņojums/papildinājumi apliecībā

711,44

0,00

711,44

12.8. tehniskās apkopes mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana un ikgadējā uzraudzība apliecība/audita ziņojums

924,87

0,00

924,87

12.9. papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmi apliecība

498,01

0,00

498.01

13. Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, grozījumu izdarīšana atļaujā*
13.1. gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana, apliecības derīguma termiņa pagarināšana, ja
13.1.1. darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15 apliecība

1422,87

0,00

1422,87

13.1.2. darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50 apliecība

3557,18

0,00

3557,18

13.1.3. darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100 apliecība

7114,36

0,00

7114,36

13.1.4. darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200 apliecība

14228,72

0,00

14228,72

13.1.5. darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200 apliecība

21343,08

0,00

21343,08

13.2. grozījumu izdarīšana atļaujā (piemēram, ja tiek paaugstināta kvalifikācija vai mainās darbības veids), ja
13.2.1. darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15 apliecība

711,44

0,00

711,44

13.2.2. darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50 apliecība

1778,59

0,00

1778,59

13.2.3. darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100 apliecība

3557,18

0,00

3557,18

13.2.4. darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200 apliecība

7114,36

0,00

7114,36

13.2.5. darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200 apliecība

10671,54

0,00

10671,54

14. Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā*
14.1. gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
14.1.1. līdz 700 kg reģistrācijas apliecība

49,80

0,00

49,80

14.1.2. no 701 kg līdz 5700 kg reģistrācijas apliecība

128,06

0,00

128,06

14.1.3. no 5701 kg līdz 15000 kg reģistrācijas apliecība

291,69

0,00

291,69

14.1.4. no 15001 kg līdz 100000 kg reģistrācijas apliecība

1707,45

0,00

1707,45

14.1.5. vairāk nekā 100000 kg reģistrācijas apliecība

2134,31

0,00

2134,31

14.2. gaisa kuģa reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana reģistrācijas apliecība

42,69

0,00

42,69

14.3. grozījumu izdarīšana gaisa kuģa reģistrācijas apliecībā reģistrācijas apliecība

113,83

0,00

113,83

14.4. gaisa kuģa svītrošana no Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistra izziņa par svītrošanu

71,14

0,00

71,14

15. Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju izgatavošana
15.1. jebkura veida valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" kompetencē esošas izziņas izsniegšana (izņemot izziņas izsniegšanu institūcijai, ko finansē no valsts budžeta) dokuments

2,84

0,60

3,44

15.2. jebkura veida dokumenta kopijas izgatavošana lappuse

0,28

0,06

0,34

V. Bezpilota gaisa kuģu sistēmas
16. Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu un sertificēšanai pakļautu bezpilota gaisa kuģu reģistrācija
16.1. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta reģistrācija elektronisks apliecinājums

5,00

0

5,00

16.2. sertificēšanai pakļauta bezpilota gaisa kuģa reģistrācija reģistrācijas apliecība

50,00

0

50,00

17. Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti
17.1. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sākotnējā novērtēšana un vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) izsniegšana sertifikāts

500,00

0

500,00

17.2. vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) grozīšana sertifikāts

300,00

0

300,00

17.3. vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) turētāja novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam audita ziņojums

100,00

0

100,00

17.4. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums, pamatojoties uz iepriekš definētu riska izvērtējumu (PDRA), un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana ekspluatācijas atļauja

50,00

0

50,00

17.5. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums bez iepriekš definēta riska izvērtējuma un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana ekspluatācijas atļauja

70,00

0

70,00

17.6. bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšana apstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

20,00

0

20,00

17.7. gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesnieguma izvērtējums un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana ekspluatācijas atļauja

20,00

0

20,00

18. Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana, sertifikāta izdošana
18.1. atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana klātienes eksāmens

10,00

0

10,00

18.2. atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikāta izsniegšana sertifikāts

5,00

0

5,00

18.3. specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana klātienes eksāmens

15,00

0

15,00

18.4. specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes sertifikāta izsniegšana sertifikāts

5,00

0

5,00

19. Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģa jomā novērtēšana un apliecības izsniegšana. Deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji
19.1. atzītās struktūras apstiprināšana apliecība

300,00

0

300,00

19.2. atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšana apliecība

50,00

0

50,00

19.3. atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklam audita ziņojums

50,00

0

50,00

19.4. atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas pārbaude klātienes eksāmens

15,00

0

15,00

19.5. atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas sertifikātu izsniegšana sertifikāts

5,00

0

5,00

19.6. deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji apstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

20,00

0

20,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
01.01.2021